Europa maakt normen voor esthetische chirurgie

02-10-2015

Het Comité Européen de Normalisation (CEN), het standaardisatiebureau van de EU, heeft een norm voor esthetische chirurgie uitgebracht. Deze standaard beschrijft welke zaken noodzakelijk zijn voor goede esthetisch-chirurgische zorg, in termen van ethisch verantwoorde marketing, patiënteninformatie, competentie van chirurgen, consultatieprocedure, faciliteiten en postoperatieve zorg. Volgens de Europese standaardinstituten die in CEN vertegenwoordigd zijn is er behoefte aan grensoverschrijdende garanties op goede zorg, omdat het medisch toerisme binnen Europa toeneemt, vooral op het gebied van de esthetische chirurgie. De Nederlandse plastisch chirurg Ivar van Heijningen is een van de initiatiefnemers van de nieuwe Europese standaard.

Van Heijningen, op dit moment werkzaam in Knokke-Heist (België), is duidelijk over het doel van de standaard: ‘Patiëntveiligheid.’ In Europa zijn volgens hem een aantal landen die cosmetische chirurgie vrij goed reguleren. ‘Maar er zijn ook landen waar alles en iedereen zich met esthetische chirurgie mag bezighouden. Het gebrek aan regels was in 2009 de aanleiding om te zeggen “we moeten iets doen want het loopt de spuigaten uit”.’

De European Network of Medical Competent Authorities (ENMCA), de koepel van Europese organisaties die zich bezighouden met medische kwalificaties – waaronder de KNMG – tekent protest aan tegen het precedent dat geschapen wordt. In een brief aan de Europese Commissie wijst de ENMCA erop dat in de meeste landen al richtlijnen bestaan met een legitieme basis en dat er geen noodzaak is om dit vanuit de EU te organiseren. Zij beroept zich hierbij op het subsidiariteitsbeginsel, de afspraak dat hogere overheden zich niet behoren bezig te houden met zaken die al door lagere overheden worden afgehandeld. Ook maakt de ENMCA zich zorgen over onduidelijkheid die kan ontstaan bij het naast elkaar bestaan van verschillende richtlijnen. Daarnaast twijfelt zij of de standaard op consensus gebaseerd is, omdat het CEN niet is ingegaan op zorgen van een aantal medische en professionele instanties. Zij meent dat er geen draagvlak is voor deze standaard vanuit de medische professionals. Deze kritiek wordt ook geuit door de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) in een open brief.

Van Heijningen pareert de kritiek: ‘Er is bijna geen enkele niet-medicus betrokken bij dit standaardisatieproces, waarbij iedereen die dat wilde mee mocht praten. Het CEN is in feite alleen maar het secretariaat aan de zijlijn dat opschrijft waar experts mee komen. De technische comités die deze standaarden maken bestaan bijna volledig uit medici, die in het belang van de patiëntveiligheid een consensus hebben opgesteld. Sterker nog, de UEMS was vertegenwoordigd binnen de technische commissie die de standaard heeft opgesteld.’ Van Heijningen vertelt dat een Europese standaard nuttig kan zijn voor landen waar geen wetten of regels voor esthetische chirurgie gelden. ‘Een standaard is geen wet, maar het is wel zo dat wetten gebaseerd kunnen worden op standaarden. Op het moment dat een land wetten wil maken is het vrij eenvoudig om te zeggen: “We gaan iedereen verplichten om zich aan de Europese standaard te houden”.’

Bezien vanuit het CEN en de EU is deze standaard een logische stap. Nu houdt zij zich al intensief bezig met standaardisatie op zorgtechnologisch en farmaceutisch gebied. Nu wil zij ook de stap zetten naar standaardisering van de medische dienstverlening. Andere standaarden zijn inmiddels in ontwikkeling en CEN-directeur Friedrich Smaxwil heeft al aangekondigd deze activiteiten verder uit te willen breiden.


AuteurPieter van Eijsden
Bronhttps://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/europa-maakt-normen-voor-esthetische-chirurgie#lb-3
 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.