NVPC presenteert eerste register voor borstimplantaten

18-09-2013

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft tijdens een internationale conferentie met de wereldtop van de plastische chirurgie de eerste versie van het registratiesysteem voor borstimplantaten gepresenteerd. Doel van dit systeem is de veiligheid en kwaliteit te verbeteren voor vrouwen die een borstreconstructie (na bijvoorbeeld borstkanker) of borstvergroting hebben ondergaan. Daarnaast kan het systeem slecht werkende prothesen tijdig signaleren.

Nederland neemt internationaal gezien een koppositie in als het om registratie gaat. De NVPC heeft voor de ontwikkeling van het registratiesysteem als eerste in de wereld financiering gekregen in de vorm van subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Samen met plastisch chirurgen uit België, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Australië, Engeland, Duitsland, Ierland, Israël en Oostenrijk zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een internationaal geaccrediteerd registratiesysteem. Een set aan minimale eisen is vastgesteld. Zo is een ‘opt-out’-regeling afgesproken wat inhoudt dat patiënten automatisch deelnemen aan de registratie, maar de mogelijkheid hebben ervan af te zien door bezwaar aan te tekenen. Daarnaast zijn de datagegevens in het systeem versleuteld, waardoor de privacy van patiënten wordt bewaakt. Minimaal 95 procent van alle prothesen dient geregistreerd te worden. Alleen in dat geval zijn slecht functionerende prothesen vroegtijdig te signaleren. Het registratiesysteem bevat dan ook een track-and-trace module om patiënten direct terug te kunnen vinden met dergelijke slecht functionerende implantaten.

Registratiesysteem moet kwaliteit en veiligheid voor patiënten vergroten
Hinne Rakhorst, bestuurslid van de NVPC: “Het bijhouden van een zogenaamd track-and-tracingsysteem is essentieel. Patiënten zijn enorm geholpen als zij als eerste horen dat er iets met hun prothesen aan de hand is, voordat eventuele klachten ontstaan. Bovendien worden de gegevens van de registratie gekoppeld aan de bestaande registraties voor borstkankerpatiënten. Zo wordt de kwaliteit van zorg voor vrouwen met borstreconstructies met prothesen transparanter en beter.” Daarbij wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel procent van de vrouwen een reconstructie van de borst met prothese krijgt en bij hoeveel een complicatie optreedt. Rakhorst: “Wij hopen dat minister Schippers van VWS het registreren van ingebrachte borstimplantaten voor iedere arts in Nederland verplicht stelt.” Naar verwachting is het systeem vanaf midden 2014 verplicht voor plastisch chirurgen die met implantaten werken, ongeacht of dit verzekerde of niet-verzekerde zorg betreft.

PIP
Sinds begin jaren ‘60 worden siliconen protheses gebruikt voor het reconstrueren van een borst na amputatie vanwege borstkanker en voor het vergroten van een borst. In 2012 werd de wereld geconfronteerd met fraude rondom borstimplantaten door het Franse bedrijf PIP. Deze fabrikant gebruikte illegaal siliconen die niet goedgekeurd waren voor klinisch gebruik. De implantaten scheurden sneller dan andere implantaten. Voor de NVPC waren deze gebeurtenissen aanleiding om een systeem op te zetten waarin wordt bijgehouden welke prothesen welke vrouwen om welke reden hebben gekregen. Daarnaast wordt ook bijgehouden wanneer en waarom de prothesen verwijderd worden.


Bronhttp://www.nvpc.nl/nieuws_detail.php?nieuws_id=179
 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.