OOGbus bestaat 5 jaar

11-10-2013

Op World Sight Day, 10 oktober jl. vierde de OOGbus haar 5-jarig jubileum. Sinds World Sight Day 2008 rijdt de OOGbus door Nederland en stopt op afspraak bij verpleeg- en verzorgingshuizen om bewoners en omwonenden te screenen op mogelijke oogaandoeningen. Inmiddels zijn meer dan 240.000 ogen van 120.000 mensen onderzocht.

De OOGbus
De OOGbus is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam en Het Oogzorgnetwerk. In 2008 is samen met zorgverzekeraar CZ besloten om met de OOGbus oogzorg dichter bij de bevolking te brengen. De OOGbus is volledig ingericht met oogheelkundige apparatuur en neemt dagelijks een andere standplaats in bij een verzorgingstehuis in het land, waarna een optometrist het gezichtsvermogen en de gezondheid van de ogen screent van 55-plussers. Deze cliënten zijn uitgenodigd door de aangesloten zorgverzekeraar. Er rijden momenteel vijf OOGbussen in heel Nederland en er worden ieder jaar 40.000 cliënten gescreend. Behalve CZ ondersteunen ook OHRA, Delta Lloyd en DSW Zorgverzekeraar dit initiatief.

World Sight Day
Wereldwijd zijn 285 miljoen mensen blind of slechtziend: 80% is te voorkomen of te genezen. Tijdens World Sight Day wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor deze grote aantallen onterecht blinde en slechtziende mensen. Ook in Nederland zijn er nog steeds heel veel mensen die onterecht slecht zien of ongemerkt zelfs een oogaandoening hebben. Zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat 37% van de in de OOGbus gescreende mensen niet goed kan zien: 26% wordt naar aanleiding van de afspraak in de OOGbus via de eigen huisarts naar een oogarts doorverwezen en 11% naar de lokale optiek. Bij de helft van de doorverwijzingen naar de oogarts gaat het om staar, een oogdoening die relatief eenvoudig met een operatie verholpen kan worden.

De OOGbus stond tijdens World Sight Day op de volgende vijf locaties:

- Delft: Diaconessenhuis, Voorburg 
- Hoorn: Westfriesgasthuis
- Leeuwarden: Verzorgingshuis Meckema State
- Maassluis: Buitenpoli Maassluis van het Vlietland Ziekenhuis
- Doetinchem: Politiebureau/Brandweer


Bronhttp://www.oogbus.nl/images/Persbericht_OOGbus-bestaat-5-jaar_definitief.pdf
 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.