Prestaties priveklinieken openbaar

12-08-2013

RTL Nieuws publiceert voor het eerst prestatiegegevens per particuliere kliniek. Het is informatie die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verzameld over bijvoorbeeld complicaties, kwaliteit behandelruimtes en teams.

IGZ rapporteerde al over de sector als geheel, maar de prestaties per kliniek waren tot nu toe geheim. RTL Nieuws maakt ze nu per kliniek inzichtelijk. Het gaat om de prestaties uit 2011; de meest recente cijfers die voorhanden zijn.

'Bedrijfsgevoelige' informatie
Particuliere klinieken zijn niet wettelijk verplicht om hun gegevens openbaar te maken. De inspectie kan deze gegevens slechts gedeeltelijk verstrekken, omdat het bedrijfsgevoelige informatie is. Op dit moment kunnen patiënten niet weten hoeveel ervaring een kliniek met een operatie heeft, ook is niet duidelijk hoe vaak er iets mis gaat bij een bepaalde operatie in een kliniek.

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat alle gegevens verstrekt moeten worden. Voorzitter Wilna Wind: “Het belang van patiënten moet boven het belang van de klinieken gaan.” Daarnaast maakt de IGZ op haar website de bevindingen van inspectiebezoeken aan particuliere klinieken openbaar. Tot nu toe zijn er gegevens van veertig klinieken beschikbaar. De IGZ publiceert na elk nieuw bezoek haar bevindingen op de website.

Onderstaande gegevens zeggen lang niet alles over de kwaliteit van de particuliere klinieken. Patiënten kunnen naar aanleiding van de gegevens echter wel met meer informatie het gesprek met een kliniek aangaan. Zo kun je aan een kliniek met een hoog aantal complicaties vragen naar de oorzaak van die complicaties, en wat er vervolgens met de patiënten is gebeurd.

Behandelingen bij kinderen
De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat de meeste klinieken het goed doen. Zorgen zijn er nog wel over een aantal klinieken die kinderen behandelen. Het gaat bijvoorbeeld om het verwijderen van moedervlekken of spataderen, maar ook is er een kliniek die een borstvergroting heeft gedaan. Een andere kliniek deed twee schaamlipcorrecties. Volgens de richtlijnen mag dit niet, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. De inspectie onderzoekt per geval of er terecht van de richtlijn is afgeweken.

Reactie beroepsverenigingen
De beroepsvereniging van plastisch chirurgen, de NVPC, is voor het openbaar maken van prestatiegegevens. Zij laat weten dat de richtlijnen zoals voor het behandelen van minderjarigen wettelijk moeten worden vastgelegd en ook moeten gaan gelden voor niet-plastische chirurgen die ook in de klinieken werkzaam zijn.

De Vereniging van Dermatologen wil benadrukken dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen echte privéklinieken en zelfstandige behandelcentra, zogenaamde ZBC. In deze laatste moeten minimaal twee specialisten werken en mag medisch verzekerde zorg geleverd worden zoals die ook in het ziekenhuis wordt geleverd, dus ook medisch noodzakelijke verrichtingen als het verwijderen van moedervlekken bij kinderen. Wat betreft cosmetische ingrepen moeten dermatologen terughoudend zijn, tenzij er zwaarwegende redenen zijn.

Ook Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) laat weten voor transparantie van de kwaliteit van de zorg te zijn, of het nu gaat om zorg verleend in klinieken of in ziekenhuizen. ZKN vindt het belangrijk dat cliënten op basis van kwaliteitsinformatie goede keuzes kunnen maken voor een kliniek of een ziekenhuis. Daarbij is ten eerste belangrijk dat mensen letten op het onafhankelijke ZKN Keurmerk, dat de kwaliteit van klinieken waarborgt. Inmiddels hebben meer dan 150 klinieken in Nederland dit keurmerk. Dit zijn zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s), als klinieken die nietverzekerde zorg aanbieden (privéklinieken). Het ZKN Keurmerk ziet er bijvoorbeeld op toe dat cliënten worden behandeld door medisch specialisten en dat behandelruimten aan de strengste eisen voldoen voor onder meer veiligheid en hygiëne. Alle klinieken die dit keurmerk hebben worden jaarlijks onderworpen aan strenge audits, uitgevoerd door een onafhankelijke certificeringsinstelling. ZKN hoopt dat mensen in de toekomst steeds meer op dit keurmerk gaan letten, wanneer ze kiezen voor zorg, om zo calamiteiten te voorkomen. Ten opzichte van ziekenhuizen scoren klinieken sinds meerdere jaren een volle punt hoger in de patiënttevredenheid (een 8,4 tegenover een 7,4 voor ziekenhuizen). Het transparant maken van kwaliteitsinformatie over de zorg in ziekenhuizen en klinieken wordt daarom van harte door ZKN-klinieken ondersteund.


Bronhttp://www.rtlnieuws.nl/node/344551
 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.