Reductie complicaties borstimplantaten mogelijk

26-11-2013

In Nederland vinden jaarlijks tussen de 6000 en 8000 borstvergrotingen plaats, meestal met gebruik van implantaten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat complicaties zoals o.a. kapselvorming en kapselcontractie, draaien of verplaatsing van het implantaat, veel vaker optreden dan men denkt (incidentie 11%-19%). Met het plaatsen van polyurethaan implantaten kan het aantal van deze complicaties (gem. 1%) worden gereduceerd, zowel bij cosmetische borstvergroting als ook bij borstreconstructies.

Vermindering complicaties middels Polyurethaan implantaten
Bij het gebruik van de huidige getextureerde (geruwde) borstimplantaten wordt niet altijd volledige informatie gegeven over de risico’s die kleven aan het ondergaan van een dergelijke operatie.

Naast de algemene risico’s van de operatie zelf, bestaan er wel degelijk andere complicaties die zeer regelmatig kunnen optreden. De belangrijkste daarvan zijn kapselvorming, kapselcontractie en/of verplaatsing of draaien van het implantaat. Deze polyurethaan implantaten zijn niet nieuw (er bestaat inmiddels meer dan 40 jaar ervaring met deze implantaten), maar zijn om historische redenen wel nieuw voor de Nederlandse markt.

Wetenschappelijk bewezen
Uit studies (CORE) uitgevoerd door de FDA in Amerika is gebleken dat na 8 tot 10 jaar, na het gebruik van getextureerde implantaten, de risico’s op ernstige kapselvorming en kapselcontractie uiteenlopen van 11% tot 19% bij cosmetische borstvergroting. Het aantal vrouwen dat zich uiteindelijk laat heropereren ligt tussen de 19% en 28%. De percentages bij patiënten die een borstreconstructie hebben ondergaan met behulp van getextureerde borstimplantaten liggen nog hoger. Daarnaast komt het regelmatig voor dat implantaten gaan draaien of verplaatsen door onvoldoende ingroei van het implantaat. Door het gebruik van polyurethaan borstimplantaten kan de meest voorkomende complicatie, kapselcontractie, zeker met een factor 15 verminderd worden. De verwachting is dan ook dat het toepassen van polyurethaan implantaten de komende jaren waarschijnlijk zal toenemen. Lange termijn studies met dit type implantaten laten zien dat ernstige vormen van kapselcontractie na 15 tot 18 jaar follow-up gemiddeld 1% bedraagt.

Polyurethaan versus getextureerd  
Kapselvorming treedt altijd op bij het gebruik van een lichaamsvreemd materiaal; een natuurlijke reactie van het lichaam dus ook bij het gebruik van een borstimplantaat. Bij gladde en geruwde (getextureerde) protheses wordt er een laag bindweefsel om het implantaat gemaakt, waarbij de bindweefselcellen circulair (rondom) het implantaat liggen. Indien er een prikkel aan dit kapsel wordt gegeven zullen deze bindweefselcellen in elkaar schuiven en is kapselcontractie een feit. Het is de kunst om kapselvorming tot een minimum te beperken, waarbij tevens het materiaal van de envelop (buitenste laag van de prothese) een cruciale rol speelt. De mate van kapselcontractie wordt in de praktijk en de literatuur uitgedrukt in de zogenaamde Baker classificatie I t/m IV, waarbij in stadium I het kapsel nauwelijks voelbaar is, terwijl in stadium IV het kapsel zeer hard kan zijn en waarbij de prothese inclusief de borst zelf is vervormd. In wetenschappelijk onderzoek wordt met name gelet op de ernstige vormen van kapselcontractie (gradatie III en IV), waarbij zoals beschreven, het kapsel om de protheses goed voelbaar en zichtbaar is en tevens (ernstige) pijnklachten kunnen bestaan. Polyurethaan implantaten zijn aan de buitenkant bekleed met een 1 tot 2 mm laagje polyurethaan. Dit laagje heeft een driedimensionale poriestructuur, waardoor er geen kapsel om het implantaat wordt gevormd, maar het kapsel één geheel vormt met de prothese. Uit diverse grote onderzoeken komt naar voren dat kapselcontractie significant minder voorkomt bij cosmetische- en reconstructieve toepassingen. Door de goede ingroei van deze implantaten komen problemen als verplaatsing, uitzakken of draaien zelden voor. Tevens is het niet noodzakelijk deze implantaten altijd achter de borstspier te plaatsen bij voldoende bedekking van het aanwezige borstweefsel; kapselcontractie treedt ook zelden op bij plaatsing voor de borstspier en de borst kan op een meer natuurlijke wijze met het lichaam meebewegen.

Polyurethaan wint aan belangstelling  
Het is bekend dat in de omliggende landen polyurethaan implantaten, zoals o.a. Silimed, vaker worden toegepast, waarbij Nederland tot op heden achter blijft. Sinds enige tijd zijn er ook in Nederland steeds meer klinieken en ziekenhuizen waar deze bijzondere protheses geplaatst worden.


Bronhttp://www.medicalfacts.nl/2013/11/26/complicaties-borstimplantaten-kunnen-naar-beneden/
 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.