• Home
  • Redactionele artikelen

Redactionele Artikelen

Deel dit artikel met je vrienden:
Share |

Bijdrage van: NVCG bij Nederlandse Verenging Cosmetische Geneeskunde

Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde


De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is een beroepsvereniging voor artsen die zich gespecialiseerd hebben in de niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde.

Aanvankelijk, opgericht in januari 2003 als de Vereniging van Artsen voor Rimpelbehandeling (VAR), bedoeld voor artsen die met name de cosmetische behandelingen met injectables uitvoerden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een artsenvereniging waarin veel kennis gebundeld is van niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde zoals energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.), lipolyse behandelingen, peelings etc.

Artsen die meer interesse in de chirurgische cosmetische geneeskunde hebben, kunnen beter informatie verkrijgen bij andere beroepsverenigingen in Nederland zoals onder andere de beroepsvereniging voor dermatologen, KNO-artsen, oogartsen of plastisch chirurgen.

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de cosmetische geneeskunde. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer: het bevorderen van contacten tussen de leden; het uitoefenen van beroepsgebonden activiteiten, zoals het organiseren van nascholing; het uitgeven van publicaties en het houden van bijeenkomsten en congressen.

Inmiddels telt de NVCG 27 geregistreerde leden en 41 kandidaat-leden (artsen die nog niet voldaan hebben aan de eisen voor het geregistreerde lidmaatschap) en heeft de vereniging naast een bestuur ook nog 7 commissies waarin alle activiteiten van de vereniging ondergebracht zijn (situatie in september 2011).

Er worden 4 algemene ledenvergaderingen per jaar georganiseerd evenals 2 leden bijeenkomsten waarin de geregistreerde leden als klankbord dienen voor het bestuur en elkaar. Gekoppeld aan de algemene ledenvergaderingen worden nascholingsactiviteiten georganiseerd waarbij diverse aspecten van de cosmetische geneeskunde en het beroep van cosmetisch arts extra belicht worden.

Mocht u na het lezen meer informatie willen hebben of heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de NVCG via email: contact@nvcg.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op nummer: 0475-33 45 90.

Het bestuur van de NVCG
D.H.G. Smeets, voorzitter
P. Wijffels, secretaris
L. van Rozelaar, penningmeester & PR

 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.