• Home
  • Redactionele artikelen

Redactionele Artikelen

Deel dit artikel met je vrienden:
Share |

Bijdrage van: NVPC bij Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Ontstaan van de plastische chirurgie in Nederland


Reeds tweeduizend jaar geleden werd in India melding gemaakt van het reconstrueren van een afgehakte neus door middel van huidweefsel afkomstig van het voorhoofd. Het eerste Europese boek over reconstructieve chirurgie werd echter pas in 1597 in Venetië uitgegeven, geschreven door Gaspare Tagliacozzi (1545-1599) te Bologna. In de Franse literatuur van de 19e eeuw werd plastische chirurgie beschreven als chirurgie die de reconstructie van lichaamsdelen bevordert.

De basis van de huidige plastische en reconstructieve chirurgie werd echter gelegd in de 1e wereldoorlog. Door de vele, met name aan het gelaat, zwaar verminkte oorlogsslachtoffers kwam de ontwikkeling van de reconstructieve chirurgie van het hoofd- en halsgebied in een stroomversnelling. De Nederlander J.F.S. Esser (1877-1946) werkte vanaf 1915 als reconstructief chirurg verbonden aan het militair hospitaal in respectievelijk Brno, Wenen, Boedapest en Berlijn. Hij geldt als de grondlegger van de plastische en reconstructieve chirurgie in Nederland.

Daarna was wederom een oorlog aanleiding voor een verdere uitbreiding van het vakgebied. In de 2e wereldoorlog werden talloze piloten het slachtoffer van ernstige brandwonden in met name het gelaat en van de handen. De behandeling hiervan had een tweeledig doel. Ten eerste het verbeteren van functie en ten tweede het verbeteren van uiterlijk Deze chirurgie van vooral het uiterlijk van het gelaat werd ook wel sociale chirurgie genoemd, omdat het de bedoeling was met behulp van deze chirurgie de terugkeer in het sociale leven te bevorderen. Het kan gezien worden als de voorloper van de huidige esthetische chirurgie.

De technieken die in deze beide oorlogen ontwikkeld werden, vormden tevens de basis van de moderne plastische en reconstructieve chirurgie en worden nog steeds toegepast. Op 1 januari 1950 werd door een drietal in Groot-Brittannië opgeleide Nederlandse chirurgen de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie opgericht. Op 29 april 1950 werd C.F. Koch als eerste plastisch chirurg in Nederland ingeschreven. Ondanks tegenwerking van de gevestigde chirurgen die vreesden voor afkalving van het eigen vakgebied en wantrouwend waren ten aanzien van de esthetische zijde van het vak, werd de plastisch en reconstructieve chirurgie een onmisbaar onderdeel van het specialisme chirurgie.

De naam van de vereniging werd enkele jaren geleden veranderd in Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, handchirurgie, reconstructieve- en esthetische chirurgie (NVPC). Het werkterrein is inmiddels zeer breed geworden. Naast de algemene plastische chirurgie bestaat het vakgebied uit onder meer handchirurgie (zowel aangeboren afwijkingen als ongevallen), de behandeling van aangeboren afwijkingen (waaronder hazenlippen), reconstructieve kankerchirurgie (zoals borstreconstructie na borstkanker) en brandwondchirurgie. De esthetische chirurgie heeft zich vanuit de hoofd- en halschirurgie en de brandwondchirurgie ontwikkelt tot een specialisme welke niet meer alleen het gelaat maar het gehele lichaam betreft.

Doelstellingen van de NVPC

De NVPC is een vereniging die als doel heeft het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische en reconstructieve chirurgie in Nederland en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Hiertoe worden wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd waar kennis op het eigen vakgebied wordt uitgewisseld, zowel nationaal als internationaal. Tevens bevordert de NVPC het verbeteren van de opleiding tot plastisch chirurg. Op dit moment worden er onder andere in Amsterdam, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle artsen opgeleid tot plastisch chirurg (zie voor een volledig overzicht de website van de NVPC www.nvpc.nl). Het bewaken van de kwaliteit van plastisch chirurgische zorg in haar gehele omvang en geleverd door de afzonderlijke leden is een van de belangrijkste taken van de NVPC.

Wie kan er aangesloten zijn / waaraan moet men voldoen voor het lidmaatschap van de NVPC:

Voor toetreding tot de NVPC als lid komen in aanmerking plastisch chirurgen, mits als zodanig ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Artsen in opleiding tot plastisch chirurg kunnen aspirant lid worden. Anderen met gebleken belangstelling voor de plastische chirurgie kunnen door gewone leden worden voorgedragen voor het buitengewone lidmaatschap. De NVPC telt op dit moment 253 gewone leden.

Hoe is de NVPC bereikbaar:

NVPC
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
030 2823900
secretariaat@nvpc.nl
www.nvpc.nl

 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.