• Home
  • Redactionele artikelen

Redactionele Artikelen

Deel dit artikel met je vrienden:
Share |

Bijdrage van: Zelfstandige Klinieken Nederland bij Zelfstandige Klinieken Nederland

Zelfstandige Klinieken Nederland


Gezondheid is een groot goed. Wie een medische ingreep moet ondergaan wil de best denkbare behandeling, liefst ook een behandeling die direct kan plaatsvinden en zo  efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. De leden van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) voorzien in die zorg.

Zelfstandige klinieken

Zelfstandige klinieken zijn voornamelijkpoliklinische dagbehandelcentra. Ze zijn opgezet en gefinancierd met private middelen. De klinieken kenmerken zich door een bedrijfsmatige aanpak zonder bureaucratie. Klantvriendelijkheid, kwaliteit, efficiency en marktgerichtheid zijn de basisprincipes.

De zelfstandige klinieken, die zijn verenigd in de ZKN, zijn voor iedereen toegankelijke medische centra. De specialisten die er werken leggen zich erop toe om ingrepen zoveel mogelijk in  dagbehandeling (24 uur) uit te voeren. Specialismen die zich goed lenen voor zorg in dagbehandeling zijn: plastische chirurgie, cosmetische behandelingen, cardiologie, gynaecologie, dermatologie, flebologie, oogheelkunde, KNO, kaakchirurgie, pijnbestrijding, neurologie en orthopedie.

De patiënt centraal

In een zelfstandige kliniek staat de cliënt werkelijk centraal. Alles is erop gericht dat deze zo min mogelijk ongemak ondervindt van de behandeling. Dit betekent dat de cliënt doorgaans op korte termijn kan worden geholpen.

Gemaakte afspraken worden nagekomen en de behandeling duurt nooit langer dan strikt noodzakelijk is. Verder zijn de klinieken optimaal uitgerust. Door het persoonlijke contact van cliënt met de behandelend arts en het personeel is het mogelijk rekening te houden met individuele wensen. De cliënt wordt niet alleen goed geïnformeerd over de ingreep, maar kan ook overleggen wanneer die het best kan worden uitgevoerd. Veel zelfstandige klinieken komen bijvoorbeeld tegemoet aan de groeiende wens van hun cliënten om buiten werktijden te worden geholpen. Efficiënte werkmethoden maken het mogelijk dat het aantal bezoeken aan de kliniek beperkt kan blijven, ook als ingewikkelde onderzoeken en behandelingen nodig zijn.

Verzekerde en niet-verzekerde behandelingen

Bij sommige zelfstandige klinieken kunnen cliënten uitsluitend terecht voor behandelingen die niet worden vergoed door ziektekostenverzekeraars. Het gaat dan om behandelingen waarvoor geen medische reden bestaat. Bekende voorbeelden zijn cosmetische ingrepen en refractiechirurgie, een laserbehandeling die het mogelijk maakt dat iemand niet langer een bril hoeft te dragen. De  cliënt neemt de kosten van deze behandelingen voor eigen rekening, omdat de zorgverzekeraar ze niet vergoedt. In het jargon zijn dit behandelingen die vallen onder het derde compartiment. De prijsvorming voor deze behandelingen staat niet onder overheidstoezicht. Het is een vrije markt, dus loont het voor cliënten de moeite om bij diverse klinieken prijzen te vergelijken. Veel  zelfstandige klinieken bieden deze informatie op hun website.

Bij andere zelfstandige klinieken kunnen cliënten juist wel terecht voor behandelingen die door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed. Deze worden met een vakterm aangeduid als behandelingen uit het tweede compartiment. Klinieken die dergelijke behandelingen bieden, hebben hierover afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Alle cliënten hebben toegang tot deze  klinieken, vooropgesteld dat hun zorgverzekeraar inderdaad zo’n afspraak heeft gemaakt. Cliënten doen er goed aan dit voor een eventuele behandeling te onderzoeken bij de kliniek van hun keuze of bij hun zorgverzekeraar. Als cliënt is het goed om te weten dat er principiële vrijheid van artsenkeuze is. Zorgverzekeraars mogen niet zomaar een keuze van hun verzekerde naast zich neerleggen voor een behandeling door een arts in een zelfstandige kliniek of een ziekenhuis die wel in het vergoedingenpakket van de verzekerde zitten. Dit geldt zelfs voor behandelingen die in het buitenland plaatsvinden.
Er zijn ook zelfstandige klinieken die zowel verzekerde als onverzekerde behandelingen bieden.
Ook hier geldt dus weer dat cliënten er goed aan doen zich vooraf terdege te laten informeren over hun mogelijkheden.

Meer informatie over de Zelfstandige Klinieken Nederland en de daarbij aangesloten klinieken is verkrijgbaar bij het secretariaat van de ZKN.
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Nederland
Telefoon: 070 317 79 80
E-mail: info@zkn.nl

 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.