• Home
 • Redactionele artikelen

Redactionele Artikelen

Deel dit artikel met je vrienden:
Share |

Bestel brochures

Bijdrage van: dr. H. Tytgat, Plastisch chirurg bij CorpusPlus

Hoe selecteer ik de juiste kliniek en plastisch chirurg voor een veilige behandeling?


Dit artikel dient als leidraad bij het selecteren van de juiste kliniek / specialist waarbij de patiëntveiligheid centraal staat. Na het lezen weet u welke wegen u moet bewandelen en welke vragen u kunt stellen aan de behandelend arts teneinde uw eigen veiligheid zo goed mogelijk te borgen.

dr_H_Tytgat
dr. H. Tytgat, plastisch chirurg bij CorpusPlus (België)

Hoe selecteer ik de juiste kliniek/specialist voor een veilige behandeling?

Zodra u voor uzelf heeft besloten om een plastisch chirurgische behandeling of een cosmetische ingreep te ondergaan, zult u zelf op zoek moeten gaan naar een goede kliniek / specialist. Belangrijk is dat u zichzelf goed informeert en geen overhaaste beslissingen neemt.

Voorlichtingsfase (fase 1)

De eerste fase van het selectieproces is de voorlichtingsfase. Daarbij maakt u gebruik van patiëntervaringen, bezoekt u informatieve websites, onderzoekt u de competentie van artsen en toetst u of klinieken aan bepaalde veiligheids- en kwaliteitseisen voldoen.

Patiëntervaringen

Vraag vrienden en kennissen die een ingreep hebben ondergaan naar hun ervaring. Kijk op internet (fora) naar de reputatie van plastisch chirurgen. Als de kritieken grotendeels positief zijn, tracht dan één van de patiënten op te sporen om een persoonlijk haal te horen.

Informatieve sites

Kijk op sites met informatie over klinieken en artsen (zoals kliniekeninfo.nl, consumentenbond.nl), websites van chirurgen, ziekenhuizen en privéklinieken. Goede sites zijn in het Nederlands beschikbaar en informeren eerst alvorens ze patiënten uitnodigen voor een gesprek.

Competentie specialist

Check de deskundigheid en erkenning van de specialist.

- Deskundigheid:
Heeft de specialist een registratienummer en mag hij zichzelf specialist noemen?
Laat u niet afleiden door benamingen als cosmetisch chirurg of schoonheidsspecialist.
In Nederland mogen alleen artsen met een BIG-registratie  hun vak beoefenen.
Zie  voor meer informatie www.bigregister.nl.

In België moet een arts bij de Orde van geneesheren staan ingeschreven en van de overheid een visum krijgen van het vereiste diploma. Elke chirurg heeft een identificatienummer, bij een plastisch chirurg eindigt dit op -210. U kunt de bevoegdheid van artsen in België controleren bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zie voor meer informatie www.riziv.be.

- Erkenning:
Vraag of een specialist is aangesloten bij een of meerdere beroepsverenigingen.

In Nederland zijn erkende plastische chirurgen meestal lid van de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgen), die hoge kwaliteits- en veiligheidseisen stelt aan de uitvoering van plastisch chirurgische en esthetische ingrepen.

In België zijn de meeste klinieken aangesloten bij de BSPC (Belgian Society for Private Clinics) en een groot deel van de plastische chirurgen bij de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie.
Een nieuwe wet in België bepaalt dat sommige ingrepen alleen door daartoe opgeleide artsen mogen worden gedaan. Een facelift behandeling mag bijvoorbeeld alleen uitgevoerd worden door een plastisch chirurg en een maxillofaciale chirurg.

Veiligheid en kwaliteit klinieken

Controleer of klinieken over bepaalde keurmerken en/of kwaliteitslabels beschikken, deze kunt u meestal vinden op de website van de kliniek zelf. Hiermee kunt u toetsen of klinieken aan bepaalde veiligheids- en kwaliteitseisen voldoen.

- ZKN-keurmerk:
Keurmerk dat wordt uitgegeven door Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de vereniging voor klinieken met medisch specialistische zorg. Klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. Een onafhankelijke keuringsinstantie controleert jaarlijks of aan de eisen wordt voldaan.

- ISAPS accreditatie:
Keurmerk voor privéklinieken die uitgaat van de patiënt. Alle aspecten van de kliniek die van belang zijn voor patiëntenveiligheid worden onder de loep genomen. Niet alleen het uiterlijk van het gebouw en de apparatuur (ISO certificering), maar ook wie er werkt, hoe er gewerkt wordt, of er veiligheidsprocedures zijn, of er samenwerking is met een nabijgelegen ziekenhuis en tal van andere voorschriften die opgesteld zijn van uit het perspectief van de patiënt.

- HKZ-certificaat:
HKZ-keurmerk Cliënt-/Patiëntveiligheid dat wordt uitgegeven aan klinieken die voldoen aan de veiligheidsnormen van het HKZ-certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid of Cliënt-/Patiëntveiligheid. Met behulp van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem (VMS) wordt de kans op risico's in de zorgprocessen voor de patiënt zo klein mogelijk gemaakt.

- ISO-9001 certificaat:
Certificaat dat wordt uitgegeven aan klinieken die werken volgens een vastgesteld kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale ISO-9001 normen, waarvoor zij regelmatig gecontroleerd worden. Het certificaat is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit is echter geen garantie voor een kwalitatief goed product.

Na afronding van deze 1e fase zal een aantal klinieken / artsen overblijven die u kunt benaderen voor een consultgesprek (fase 2).

Consultatiefase (fase 2)

Bepaal voor uzelf voordat u het consultatiegesprek ingaat wat uw probleem is en wat het gewenste resultaat is, en stel alle vragen die u op uw hart heeft.

- Wat is mijn probleem?
Het allerbelangrijkste is dat de arts begrijpt wat u dwars zit. Beschrijf uw problemen in uw eigen woorden, desnoods voor een spiegel of met foto’s, om de zaken zo duidelijk mogelijk te maken. Maak een lijstje van de dingen die u verbeterd zou willen zien.

- Wat is mijn gewenste resultaat na de ingreep?
Bepaal voor uzelf het gewenste resultaat na de ingreep en maak een lijst met vragen rondom dat gewenste resultaat. Uw verwachtingen moeten daarbij wel realistisch zijn. Ieder mens is uniek en daarmee ook elk eindresultaat.

Tips

 1. U kunt proberen een gedeelte van uw vragen (o.a. afkomstig uit onderstaande checklist) per e-mail te stellen aan de arts of de kliniek waar uw interesse naar uitgaat. Het is daarbij wel belangrijk dat u vóór de operatie de behandelend arts spreekt en ziet, alsmede de plaats waar u geopereerd zal worden.
 2. Accepteer geen consulent of plaatsvervanger, maar zorg ervoor dat u een consultgesprek hebt met de arts of plastisch chirurg die de ingreep doet. Laat de arts voldoende tijd voor u nemen, een goede arts heeft geen haast.
 3. Wees kritisch en luister naar uw gevoel. Neemt de behandelend chirurg de tijd om al uw vragen precies te beantwoorden tijdens het consultatiegesprek? Ervaart u het gesprek als prettig? Zijn de antwoorden begrijpelijk en tegelijkertijd professioneel. Is de arts bij de les en wekt hij vertrouwen?
 4. Vertrouw niet te veel op foto’s, elk lichaam is tenslotte uniek. En wie zegt dat de arts in kwestie verantwoordelijk is voor de getoonde resultaten?
 5. Wil de arts u direct voor een ingreep inplannen of wordt u gelokt met hoge kortingen? Vraag bedenktijd, laat u niet onder druk zetten of verleiden door hoge kortingen! Een cosmetische of plastische ingreep mag geen overhaaste beslissing zijn. Ga eventueel voor een second opion en denk goed na over de informatie die u gekregen hebt. Beslis nooit onmiddellijk na een consultatie, geef het tijd. Betaal niet te veel én niet te weinig, kwaliteit heeft zijn prijs.
 6. Let erop dat een kliniek u altijd een overeenkomst laat tekenen en lees deze van tevoren goed door.
 7. Wensen en oplossingen worden in een dossier opgenomen: vraag om een kopie van het operatieplan en om de foto’s met eventuele aantekeningen.
 8. Maak altijd gebruik van de eindcontroles.
 9. Ga alleen in zee met een kliniek die de zaken wat betreft klachtenafhandeling goed op orde heeft en is aangesloten bij De Geschillencommissie.
 10. Let erop dat de gebruikte producten en technieken bij de ingreep door de IGZ zijn goedgekeurd.

Note: Alle kennis in dit artikel is door ervaring van de auteur als plastisch chirurg opgebouwd.

Checklist consultatiegesprek

Maak tijdens uw consultatiegesprek met uw specialist gebruik van onderstaande checklist, eventueel aangevuld met uw eigen vragen.

De competentie van de arts:

Hoelang is hij/zij al plastisch chirurg?
Hoe vaak voert hij/zij de ingreep in kwestie uit?
Zijn er veel complicaties opgetreden in de laatste twee jaar?
Hoe lost hij/zij complicaties op?
Is hij/zij bereid eventuele problemen op te lossen?
Kan hij/zij de regeling rondom eventuele complicaties vooraf op papier zetten?

De operatie:

Wat mag ik van de operatie verwachten?
Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de ingreep (bijvoorbeeld een borstprothese van één kg per kant)?
Wat is de toegepaste technologie?
Wat zijn de voor- en nadelen van de toegepaste technieken?
Welk resultaat mag ik verwachten?
Wat zijn de risico’s tijdens en na de operatie?
Welke producten worden tijdens de operatie gebruikt?

De anesthesie:

Welk type anesthesie wordt uitgevoerd?
Wie voert de anesthesie uit: een anesthesist of een verpleegkundige of de arts zelf?
Zijn er gevaren verbonden aan de manier van verdoving of anesthesie?
Hoeveel problemen waren er met de anesthesie in de laatste twee jaar?

De plaats waar geopereerd wordt:

Waar bevindt zich de operatiekamer? In de kliniek zelf of ergens anders? Op welke verdieping? Is er een brancard/lift aanwezig?
Voldoet de operatieruimte aan de algemeen aanvaarde normen (waaronder hygiëne) en kan de kliniek deze normering bewijzen?
Is er voldoende anesthesie- en reanimatie materiaal?
Zijn de chirurg en zijn personeel getraind in reanimatie?
Hoe ver is het dichtstbijzijnde ziekenhuis?
Hoeveel verpleegkundigen zijn er om iedereen bij te staan?

De verzorging direct na de operatie:

Wie zorgt voor de opvolging in de eerste uren na de operatie?
Is dit in een bepaalde ruimte, met speciaal opgeleid personeel?
Waar bevindt zich die ruimte? Waar is eventueel de uitslaapkamer?
Overnacht ik in de kliniek of elders?
Welke pijnbehandeling wordt na de ingreep toegepast?
Welke gevaren zijn er in deze fase, direct na de operatie?

De nazorg:

Wanneer moet het ziekenhuis of de privé-kliniek verlaten worden? In België mag niemand de nacht doorbrengen in een privé-kliniek.
Wie doet de nazorg, de arts of een verpleegkundige?
Hoe lang duurt de nazorg?
Krijg ik pijnstillers mee en welke pijnstillers krijg ik mee?
Wanneer kan ik opnieuw sporten?
Wanneer gaan de hechtingen er uit? Wie haalt de hechtingen eruit?
Wanneer ben ik volledig hersteld?
Moet ik na de ingreep nog op eindcontrole komen?
Wie doet de eindcontrole, is dit de behandelend arts zelf?

Calamiteiten:

Wie is aansprakelijk bij calamiteiten, de kliniek of de behandelend arts?
Is er een noodnummer van de arts beschikbaar en wanneer is dat bereikbaar?
Hoe is de klachtenafhandeling geregeld?

Prijs:

Wat is de prijs van de operatie?
Welke bijkomende kosten kan ik nog verwachten?
Moet ik betalen bij controle in het geval van complicaties?
Kan ik de ingreep kosteloos annuleren?
Tot welke termijn voor de operatie is dat mogelijk?

Vragen:

Waar kan ik terecht met vragen? Bijvoorbeeld als de behandelend arts vertrekt bij een kliniek waar u bent behandeld?

 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.