Page content

Botuline toxine-A

Een neurotoxisch gif dat wordt gevormd door de bacterie Clostridium Botulinum. Hier wordt Botox uit vervaardigd.