Page content

Brug

Een brug bestaat uit twee of meerdere kronen die open ruimten opvullen tussen nog wel aanwezige tanden en kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers, namelijk de tanden of kiezen aan weerszijden van de op te vullen ruimte. Doordat bruggen op een tand of implantaat worden vastgezet zijn ze niet uitneembaar.