Page content

Canule

Een canule is een holle buis die bij medisch handelen in het lichaam wordt gebracht om onderzoek te doen, vocht af te nemem, medicamenten toe te dienen of de functie van een orgaan te beïnvloeden.