Page content

CARA

Een acroniem voor Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen is een verzamelnaam die werd gebruikt voor langdurige aandoeningen van de luchtwegen zoals astma, chronische bronchitis en longemfyseem. Tegenwoordig wordt astma apart benoemd en worden chronische bronchitis en longemfyseem samengevat onder de term COPD.