Page content

Coblation

Electro-chirurgisch proces waarbij op een temperatuur van 80 graden de oppervlakkige huidlaag wordt weggeschraapt.