Page content

Contra-indicatie

Aanwijzing om een behandeling/ operatie niet uit te voeren.