Page content

Digital Smile Design

Een systeem waarmee alle bewegingen van de mond en de effecten van spraak voor en na een tandheelkundige behandeling in beeld gebracht kunnen worden.