Page content

Faciale feminisatiechirurgie

Een serie operatieve procedures om een mannelijk gezicht zodanig te reconstrueren dat het vrouwelijker wordt.