Page content

Fruitzuurpeeling

Een chemische peeling met glycol als werkzame stof.