Page content

FUT-techniek

Follicular Unit Transplantation; het overbrengen van de individuele haarwortels.