Page content

Laterale cantopexie

Het omhoogbrengen van de buitenste ooghoek of ter versteviging van het ouderooglid bij een ooglidcorrectie (wat het gezicht een jeugdiger en vrolijker aanzien geeft).