Page content

Lipolyse

Therapie om met het medicament Lipostabil vet te doen ‘wegsmelten’.