Page content

Perforator flap

Bij deze flap wordt weefsel verplaatst door het gesteeld op de toevoerende slagader en ader elders in de buurt naar toe te draaien/verschuiven. De bloedvoorziening wordt hierbij vrijgelegd zonder (veel) schade aan te richten aan de omgeving. Omdat hier de verplaatsing gesteeld blijft, is de verplaatsing begrenst door de lengte en positie van de vaten. Als verplaatsing over grotere afstand nodig is, kan de bloedvoorziening worden doorgenomen en weer aangesloten worden op de plaats vaar het weefsel nodig is. Dan spreekt men van een free perforator flap. De DIEP flap gebruikt voor een borstreconstructie is hiervan een heel goed voorbeeld. De P in DIEP is de afkorting van Perforator.