Page content

Geschiedenis van de borstvergroting

drs. E.B.H. van Onselen, Plastisch Chirurg en medisch directeur bij A Klinieken

Eind 19e eeuw vond de eerste borstvergroting plaats door het inspuiten van dierlijk vet. Deze manier van vergroten had verschrikkelijke ontstekingen tot gevolg. In de 20e eeuw ging het experimenteren verder. Er werd van alles ingespoten om vrouwen meer borst te geven. De materialen gingen in het lichaam een eigen leven leiden, met alle gevolgen van dien.

Na de ontdekking van siliconen ging er een wereld aan mogelijkheden open. In het begin werden siliconen direct ingespoten in het lichaam, wat uiteraard verschrikkelijke ontstekingsreacties teweegbracht.
In 1962 werd de borstimplantaat met siliconen-omhulsel geïntroduceerd. Scheuren, lekkages en ontstekingen kwamen nog steeds veelvuldig voor. De Food en Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten verbood het gebruik van siliconenimplantaten bij borstvergrotingen, uitgezonderd borstreconstructies.

De reden dat de FDA siliconenimplantaten verbood, is het feit dat enkele vrouwen rechtszaken hebben aangespannen tegen een fabrikant. Uiteindelijk heeft de rechter hen in het gelijk gesteld en is met miljoenenclaims de fabrikant failliet verklaard. Inmiddels heeft het FDA de huidige, veilige generatie borstimplantaten weer toegelaten op de Amerikaanse markt. In de tijd dat de met siliconen gevulde prothesen verboden waren in de VS zijn er diverse alternatieven uitgevonden: de met sojaolie gevulde prothesen en de met water gevulde prothesen. De met sojaolie gevulde prothesen bleken kankerverwekkend en werden al snel van de markt gehaald. En omdat de met water gevulde prothesen konden ‘klotsen’ en relatief snel lek gingen waren ze al snel niet meer favoriet. Later volgde de met watergel gevulde prothesen welke tot op de dag van vandaag een zeer veilig en vaak geruststellend alternatief zijn voor de vaak bekritiseerde siliconengel prothesen!

Prothesen voor een borstvergroting

De meest eenvoudige, effectieve en duurzame mogelijkheid om een borstvergroting te doen is met behulp van kunststofprothesen. De prothesen bestaan uit een zakje van siliconenrubber, de enveloppe, gevuld met siliconengel of een ander vulmiddel (bijvoorbeeld watergel). Er bestaan ook prothesen met een dubbele wand. Het binnenste volume is dan gevuld met siliconengel, het buitenste volume met fysiologische zoutoplossing. Over het gebruik van siliconen bestaan helaas veel misverstanden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nooit aangetoond dat siliconen een schadelijk effect zouden hebben op de gezondheid.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), is van mening dat een borstvergroting met siliconen prothesen een verantwoorde medische ingreep is. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen van een borstvergroting goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico’s. Deze zullen uitvoerig met u worden besproken tijdens een consult-gesprek. De levensduur van borstprothesen, welke worden gebruikt bij de borstvergroting, kan beperkt zijn. Geadviseerd wordt om in ieder geval tien jaar na de borstvergroting weer een afspraak te maken met een plastisch chirurg.

Typen prothesen voor een borstvergroting

A. Prothesewand
De uitwendige membraan van een borstprothese bestaat altijd uit silicone, dat hetzij een glad, dan wel een getextureerd oppervlak, ofwel een poly-urethaan coating bezit. Na plaatsing van een borstprothese treedt er altijd een minimale afstotings-reactie op, waarbij een duidelijk afgrensbaar kapsel met een dichte collageenvezelstructuur ontstaat.

Op lange termijn kan door samentrekken van dit kapsel (bij met name gladde prothesen) een harde en pijnlijke borst ontstaan. Uiteindelijk is er dan een verhoogde kans dat een zichtbaar vervormde borst ontstaat. Bij een ruw getextureerde daarentegen treedt na implantatie ingroei van bloedvaten in het sponsachtige oppervlak van de prothese op. Dit vermindert de kans op kapselvorming.

B. Prothese inhoud
Er bestaan twee soorten vulmateriaal: silicone, water of watergel.

De met silicone gevulde prothesen hebben een vergelijkbare consistentie als borstklierweefsel en geven daardoor een zeer natuurlijk resultaat, zichtbaar en voelbaar na de borstvergroting. Dit geldt ook voor de nieuwere prothesen die door siliconenpolymerisatie een ‘vaste’ driedimensionale vorm bezitten (druppelvormige prothesen), in tegenstelling tot de klassieke ronde prothesen. De met water gevulde prothesen bezitten deze eigenschappen niet en geven daardoor een minder natuurlijk resultaat. Daarnaast kunnen deze prothesen voelbare plooien geven. Bovendien geven zij soms klachten van hoor- of voelbaar ‘klotsen’ doordat het onmogelijk is alle lucht volledig uit de prothese te verwijderen gedurende de borstvergroting.

A Klinieken gebruikt uitsluitend prothesen waarvan de fabrikant een levenslange garantie durft te garanderen. Daarbij bestaat bij A Klinieken de mogelijkheid om een borstvergroting ook met watergel gevulde prothesen uit te laten voeren!

Bijdrage van: drs. E.B.H. van Onselen, Plastisch Esthetisch Reconstructief Hand- en Genitaal Chirurg, medisch directeur bij A Klinieken