Page content

Chirurgische aangezicht remodeling: een nieuw gezicht

Dr. B. Oelbrandt, Singelberg Kliniek

Dr. F. Noorman van der Dussen, Singelbergkliniek

De term ‘facial remodeling‘ is dikwijls voorbehouden voor aangezichtsveranderingen door middel van hyaluronzuur, radiesse of andere fillers, faceliften (rejuvenation) of lipofilling (vettransfer). Deze beperkte vorm van remodeling is niet de behandeling die wij in dit artikel bespreken. Dit artikel gaat over een meer diepgaande vorm van remodeling waarbij de patiënt er echt anders en beter uit komt te zien. 

Kin Augmentatie (voor)  

Kin Augmentatie (na)

Kin Augmentatie (voor)

Kin Augmentatie (na)

Bij chirurgische aangezicht remodeling worden zowel het bot als de weke delen in de verschillende delen van het gezicht behandeld teneinde een harmonieuze gezichtsexpressie te verkrijgen. Gemiddelde proporties in een gezicht zijn mooier dan buitengemiddelde. Alles draait dus om de juiste gezichtsproporties en dit kan verkregen worden door middel van chirurgische aangezicht remodeling.

Consult

Chirurgische aangezicht remodeling is een techniek die wordt ingezet voor het verkrijgen van gemiddelde gezichtproporties, die natuurlijk verschillend zijn voor mannen en vrouwen. In sommige gevallen willen vrouwen er vrouwelijker, of mannen er mannelijker uitzien.

Het komt echter ook voor dat er een overgang moet zijn van vrouw naar man (of omgekeerd) indien het om een transgender persoon gaat. Dit soort chirurgie is complex en kent een lange voorbereiding. Voor het zo exact mogelijk bepalen van de verwachtingen van de patiënt en het bespreken van de haalbaarheid ervan zijn van tevoren diverse consultatiegesprekken nodig.

Behandeling

De basisdoelstellingen van chirurgische aangezicht remodeling zijn:

 • Corrigeren van de wenkbrauwen (lift) en minder zwaar maken (shaving van het bot). Eventueel naar achteren of minder ‘zwaar’ maken van het voorhoofd, zodat dit zachter (vrouwelijker) wordt (faciale feminisatiechirurgie).
 • Het tegenovergestelde is ook mogelijk, namelijk een vermannelijking van het gezicht, indien dit gewenst is.
 • Corrigeren van de neus (rhinoplastiek).
 • Corrigeren van de jukbogen door middel van verschillende technieken: naar binnen (indien te prominent of te breed), of naar buiten door middel van implantaten of een subperiosteale mid facelift.
 • Corrigeren van de midface hoogte door middel van het aanpassen van de bovenkaak (Le Fort osteotomie).
 • Corrigeren van de breedte van de onderkaak/kaakhoek en van de hoogte van de onderkaakrand door middel van botaanpassingen of implantaten.
 • Corrigeren van de kin, zowel het zijaanzicht (profiel : naar voren/achteren) als het vooraanzicht (breder/smaller).
 • Corrigeren (redraping) van de bovenliggende weke delen en het aangezichtsvet (fat pads). Dit gebeurt door middel van facelift  en verschillende technieken om vet toe te voegen of te verwijderen.

Een goede en harmonische botopbouw is de basis van een harmonieus gezicht. Het heraanspannen van de weke delen (de huid en het vet) zorgt voor een mooie en verfijnde gezichtsuitdrukking.

Kincorrectie

Aangezien de kincorrectie een van de meest voorkomende remodeling ingrepen is, zullen we hier verder op ingaan.

Het doel van een kincorrectie (genioplastie) is het verbeteren van de gezichtscontour. De neus en de kin hebben een  nauwe relatie en zijn van even groot belang in het produceren van een harmonieuze uitstraling in het gezicht in termen van gezichthoogte en projectie.
Het is niet ongewoon dat  patiënten met een kleine kin klagen dat hun neus te prominent is. Een kincorrectie is aangewezen bij ongeveer 15% van patiënten die een neusverkleining (neusreductie) ondergaan en ongeveer 20% van de patiënten met een facelift. De meeste patiënten zijn zich hiervan niet bewust. Meestal wordt de procedure gebruikt voor een kinvergroting om een sterker profiel te verkrijgen, maar het kan ook worden ingezet om de kin te verkleinen zowel in profiel en contour, in verticale (hoogte) als in horizontale (breedte) richting en om de asymmetrie te verbeteren.

Kinvergroting

Er zijn twee belangrijke technieken om een kinvergroting (kin augmentatie) uit te voeren:

 • Een prothese (silicone is het meest gebruikte, doch medpor is minstens evenwaardig of beter).
 • Remodellatie van het bot, door middel van het bot van de kin naar voor te brengen (osteotomie) en te fixeren met enkele kleine schroefjes (genioplastie).

Hoewel het gebruik van kunstmatige materialen de aantrekkingskracht heeft van de relatief eenvoudige methode, is het gedrag op lange termijn niet gewaarborgd en hebben de meesten de neiging mettertijd het normale bot eronder te eroderen. Het is mogelijk dat ze van positie veranderen als ze niet stevig zijn vastgezet. Kunstmatige materialen hebben altijd een veel hoger infectierisico dan het gebruik van eigen weefsel van de patiënt – dit is ongeveer 8% bij een kinimplantaat.

Daarentegen lijkt een osteotomie misschien een relatief drastische procedure, maar is het in feite niet. De gehele operatie wordt uitgevoerd onder de tandwortels en laat daarom het tanddragende deel van de onderkaak ongemoeid. Enkele röntgenfoto’s zijn nodig  om precies te zien waar de tandwortels liggen. Er zijn geen zichtbare littekens, omdat de procedure wordt uitgevoerd via de binnenkant van de mond. Het grote voordeel is:

Afwezigheid van infectie op lange termijn;

 • Geen boterosie;
 • Wanneer het stuk bot goed staat, zal het altijd goed staan, het is immers het eigen weefsel, dus afstoting is onmogelijk;
 • Beter esthetisch resultaat indien een belangrijke kinvergroting nodig is.

Wanneer er een disharmonie van het gezichtsprofiel aanwezig is, dan zijn twee oorzaken mogelijk:

 • De boven- en onderkaak passen niet op elkaar: een kaakcorrectieve (orthognatische) ingreep dringt zich op.
 • De kin zelf is te klein, maar de kaken zelf staan goed op elkaar: een genioplastie of kinimplantaat kan worden uitgevoerd.

Wanneer de slechte projectie aan de boven/onderkaak te wijten is, dan betreft het een Angle Klasse II skelet misvorming. De Angle skelet classificatie is gebaseerd op de positie van de eerste molaar. De eerste molaar is een tand in de achterste delen van de mond.
Kortom, het is een complexe materie en daarom belangrijk dat uw chirurg u hierover goed informeert.

Bijdrage van: dr. F. Noorman van der Dussen en dr. B. Oelbrandt bij Singelbergkliniek