Page content

De Facelift bij Bergman Clinics

Een facelift behandeling is een operatie waarbij de plooien van de gezichtshuid langs de onderste gelaatshelft / kaaklijn worden strak getrokken, meestal samen met de dieper gelegen weefsellagen. De ingreep heeft geen effect op rimpels op het voorhoofd, rond de mond of de oogleden.

Geschiedenis van de facelift

De eerste facelifts werden zowel in Europa als in de Verenigde Staten in het begin van de twintigste eeuw uitgevoerd. Hierbij werd alleen maar beperkt huid verwijderd voor en achter het oor om op deze wijze het gelaat “strakker te trekken”. Daarna deed al snel de intrede van uitgebreide ondermijning van de huid, met het strak trekken en het verwijderen van overtollige huid; de basis van de klassieke facelift tot de 60/70-er jaren. Daarna kwamen er enorme verbeteringen in de facelift technieken met (1) ondermijnen en/of aantrekken van het oppervlakkig aangezicht spierapparaat (SMAS), (2) het hechten en/of reven van de halsbandspieren (platysma-banden), (3) liposuctie van de hals, (4) soms het losmaken van alle weefsels tot op het bot en vervolgens liften van deze weefsels (techniek volgens Hamra), (5) het via beperkte incisies uitvoeren van facelifts (zogenaamde korte litteken facelifts; zie Figuur 1) en (6) tot slot het combineren van facelifts met huidverbetering via peelings en het aanvullen van volume verlies in het gelaat middels lipofilling (vullen met eigen vet).

Figuur 1: Schematische tekening van een zogenaamde moderne ‘korte litteken’ facelift, in dit geval een PRS facelift (1).

De vaste lijn voor het oor en de ‘bakkebaard’ laat de beperkte huidsnede zien die gemaakt wordt. De stippellijn laat zien welk huidgebied in het gelaat ondermijnd wordt om vervolgens het spierapparaat in te korten en aan te trekken met hechtingen. Door de veel minder lange huidsnede dan bij de klassieke facelift houdt men ook minder lange littekens overhoud en met name geen grote littekens achter het oor.


Figuur 2a,b: Het gelaat van deze 68-jarige vrouw is volledig uitgezakt en mist veel volume, reden waarom ze als zeer oud en droevig uitziend wordt beleefd.

Twaalf maanden na een nagenoeg complete aanpak met een zogenaamde ‘full facelift’ ziet ze er weer natuurlijk goed uit voor haar leeftijd zonder tekenen van een ‘overgeopereerd gezicht’. De full facelift bestond bij haar uit een korte litteken facelift (PRS lift) gecombineerd met een halslift, voorhoofdslift, een mid-facelift, een bovenooglidcorrectie en lipofilling van het gelaat. De lipofilling (vullen met eigen vetweefsel) is gebruikt om het volume verlies in het gelaat te compenseren.


Figuur 3. De zwelling in het gelaat van de 68 jarige patiënt uit Figuur 2, 2 weken na de “ full facelift “ Zoals men ziet valt deze alleszins mee.

Recente ontwikkelingen omtrent facelifts behandelingen

De meest recente ontwikkelingen met betrekking tot facelift technieken is een toch meer complete benadering van de veroudering van het gelaat: veroudering betekent namelijk niet alleen maar zakken van de weefsels langs de kaaklijn, maar ook zakken van het midden gezicht (mid-face: met als gevolg diepe neus mondhoek plooi) en het voorhoofd (en daarvoor wordt dan ook een lifting procedure uitgevoerd, zoals een mid-face lift en voorhoofdslift) met daarnaast ook het verslechteren van de huidstructuur (dunner worden en het ontstaan van rimpels) en het verlies vanvolume (lees vet) in het gelaat. Dit betekent in de praktijk dat met de facelift ook andere lifting procedures worden uitgevoerd tezamen met het verbeteren van de huid structuur middels peelings of laserbehandelingen en/of injecties met fillers en het aanvullen van het volumeverlies middels het inbrengen van eigen vet (lipofilling) of fillers. Je zou zo’n complete behandeling van alle facetten van veroudering van het gelaat een echte “full face-lift” behandeling kunnen noemen (zie voorbeeld in Figuur 2 a,b).

Het consult

Tijdens het consult vraagt de plastisch chirurg wat de wensen, klachten en vragen zijn van de cliënt met betrekking tot zijn of haar gelaat. Vervolgens onderzoekt de plastisch chirurg het gelaat en bespreekt of het probleem voldoende kan worden opgelost met alleen een facelift of dat ook andere aspecten van veroudering van het gelaat behandeld zouden moeten worden om tot een acceptabel resultaat te komen. Dit kan betekenen dat de plastisch chirurg ook andere oplossingen voorstelt; een facelift in combinatie met een vulling van eigen vet (lipofilling) in verband met volumeverlies in uw gelaat en/of in combinatie met andere lifting procedures (mid-facelift, bovenooglidcorrectie, of voorhoofdslift) in verband met zakken van andere gebieden in het gelaat en/ of een aanvullende peeling of laserbehandeling in verband met de veroudering van de huidstructuur. Daarnaast wordt u zo volledig mogelijk geïnformeerd over de voorbereiding, de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties. Een verkeerd beeld hiervan kan namelijk tot teleurstelling leiden.

De operatie

Een facelift wordt of onder plaatselijke verdoving of onder narcose uitgevoerd. De operatie duurt variërend van anderhalf uur tot een aantal uren, afhankelijk van de gekozen facelift techniek en of er gelijktijdig nog aanvullende behandelingen plaatsvinden. Bij de facelift wordt de huid van de hals en wangen en de weefsellaag onder de huid losgemaakt en aangespannen in de richting van het oor. Eventueel overtollig vetweefsel in het halsgebied kan worden weggehaald via een huidsnede onder de kin. Tijdens de operatie wordt in de wond vaak drains (dunne slangetjes) achtergelaten om wondvocht en bloed uit de wond naar buiten te voeren. Deze worden voor ontslag verwijderd.

Nabehandeling

Na afloop van een facelift wordt het gezicht vaak met een verband omzwachteld. Dit verband blijft een of een paar dagen zitten waarna het vervangen kan worden door een speciaal verband. Na de operatie kan het gezicht en hals wat gezwollen en verkleurd zijn (Figuur 3). Dit duurt gemiddeld twee weken waar men over het algemeen weinig last van heeft en ook geen pijn. Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. De littekens zijn bij nauwkeurige inspectie weliswaar altijd zichtbaar, maar vallen in de praktijk meestal nauwelijks op. Ze lopen langs of in de haargrens en rond het oor. Hoe ver de littekens achter het oor lopen hangt van het type  facelift af: bij een zogenaamde korte litteken facelift maximaal 1-3 cm achter het oor (zie ook Figuur 1), bij klassieke facelift veel verder aan de achterkant van het oor tot in het haar met daarnaast vaak ook nog een extra littekentje onder de kin. Het uiteindelijke resultaat van een facelift is pas duidelijk na zes tot twaalf weken.

Risico’s en  complicaties

Een facelift heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden, maar gelukkig komt dit bijna nooit voor. Soms komen na een facelift wat plekjes met vochtophoping of wat stuggere plekjes voor op het gezicht. Deze gaan meestal vanzelf weer weg, maar men kan het ook laten behandelen door een schoonheidsspecialist of een huidtherapeut. Bij een facelift kan een heel enkele keer een takje van de aangezichtszenuw beschadigd raken. Het gedeelte van het gezicht waarin dit zenuwtakje uitmondt, kan men dan niet meer bewegen. Meestal herstelt zich dit echter weer geheel of gedeeltelijk. Bij mensen met een donkere huid zijn de littekens van een facelift soms zichtbaar. Hiervoor is blijvend camouflage nodig.

Het resultaat

Het resultaat van een facelift met eventuele aanvullende procedures is vaak na de operatie voor een belangrijk deel al duidelijk. Echter pas na zes tot twaalf weken kan de plastisch chirurg het eindresultaat bepalen. De rimpels in het gezicht, die ontstaan zijn als gevolg van de wijze waarop men bijvoorbeeld lacht of praat, zullen door een facelift niet verdwijnen. Deze rimpels maken deel uit van de gelaatsexpressie en blijven altijd aanwezig. Ook moet  men er rekening mee houden dat het natuurlijke verouderingsproces van de huid niet door een facelift gestopt wordt. Na de operatie zal de elasticiteit van de huid geleidelijk verloren gaan, net als ervoor.
Wanneer het resultaat niet voldoende symmetrisch is, kan een nieuwe operatie nodig zijn. De duur van het effect van een facelift is niet exact bekend en varieert per persoon. Na verloop van jaren kan een vervolgbehandeling wenselijk zijn.

Bij een goed plan van aanpak van het gelaat met realistisch te verwachten resultaat zal een faceliftbehandeling met eventueel aanvullende behandelingen meestal tot een voor zowel de cliënt als voor de plastisch chirurg bevredigend resultaat leiden.
Indien het resultaat tegenvalt is te adviseren dit altijd ter sprake te brengen bij de plastisch chirurg, de expert bij uitstek voor behandeling van de veroudering van het gelaat en de facelift in het bijzonder. 

Bijdrage van: prof. dr. B. van der Lei, Plastisch, reconstructief en esthetisch chirurg bij Bergman Clinics