Page content

Gelaatsverjongende operaties – De S-lift, de mini-facelift en de facelift

Prof. Dr. B. van der Lei, Plastisch chirurg bij Bergman Clinics

Bij ieder mens zal de contour van de kaaklijn en hals in de loop der tijd veranderen, een proces wat onontkoombaar is en waarvan de aard en snelheid grotendeels bepaalt wordt door aanleg (genetisch) en leefomstandigheden (roken, alcohol-consumptie etc.). Alleen al het natuurlijk verlies van de elasticititeit, de dikte en de adherentie aan de onderliggende weefsels van de huid gecombineerd met de zwaartekracht zorgt ervoor dat de kaaklijn uitzakt (‘hamsterwangen’) en dat de hals uitzakt (‘kalkoenhals’); de stigma’s van een duidelijk ouder wordend gezicht (figuur 1).

Figuur 1: Het typische patroon van veroudering van het gelaat. Hals- en kaaklijn, midden gezicht en voorhoofd zakken uit door veroudering van de weefsels en zwaartekracht.

Figuur 2: Schematische tekening van de klassieke facelift. De stippellijn achter en voor het oor is de lijn waar de huidsnede wordt gemaakt, het grijs gemarkeerde gebied is het huidgebied dat losgemaakt wordt van de onderlaag om vervolgens strak richting oor getrokken te worden, waarna de overtollige huid wordt verwijderd.

Figuur 3a en b: Het resultaat voor en na 6 maanden na een mini-facelift (MACS-lift) warbij middels een beperkte huidincisie (alleen voor het oor) en beperkte huidondermijning ook het aangezichtsspierapparaat is aangetrokken. De littekens voor het oor zijn nauwelijks zichtbaar.

Figuur 4a en b: Het resultaat voor en 1 jaar na een totale facelift, waarbij uitgebreide huidondermijning met huidincisies voor en achter het oor is uitgevoerd en ook het aangezichtsspierapparaat (SMAS) is aangetrokken. Tevens zijn de halsbandspieren aangetrokken via een aparte kleine incisie onder de kin. U kunt zien dat er een goede contour van de kaaklijn en hals is verkregen en dat de littekens voor het oor nauwelijks zichtbaar zijn.

Figuur 5a en b: Schematische tekening van trekdraden (let op de weerhaken) die gebruikt woorden voor liften van het gelaat.

Geschiedenis

Er is nog steeds twijfel over wie de eerste facelift heeft verricht, maar volgens de meeste bronnen zijn deze uitgevoerd in het begin van de twintigste eeuw door meerdere pioniers, zowel in Europa als de Verenigde Staten. De eerste facelifts bestonden ook alleen maar uit het (beperkt) verwijderen van huid voor en achter het oor met wond sluiting. Daarna deed al snel de intrede van uitgebreide ondermijning van de huid, met strak trekken en het verwijderen van overtollige huid; de basis van de klassieke facelift tot de 60/70-iger jaren (figuur 2). Daarna kwamen er enorme verbeteringen in de facelift techniek, die leiden tot een beter en langduriger effect, iets wat met alleen ondermijning van de huid niet kan worden bereikt. Deze verbeteringen hielden onder anderen in:

  1. ondermijnen en/of aantrekken van het oppervlakkig aangezichtsspierapparaat (SMAS)
  2. het hechten en reven van de halsbandspieren (platysma-banden)
  3. liposuctie van de hals
  4. zelfs het losmaken van alle weefsels tot op het bot en vervolgens liften van deze weefsels (techniek volgens Hamra).

Waarom een facelift?

De klachten van een uitgezakte kaaklijn en hals zijn meestal het gevoel van er oud uitzien terwijl men zich niet oud voelt. Dit is een goede reden om een (mini)facelift uit te voeren. Patiënten, die de hoop hebben zich ook jonger te voelen door een dergelijke ingreep, is een minder goede reden omdat dat gevoel niet verandert door een facelift.

Contra-indicaties

Iedereen die een grote cosmetische ingreep laat verrichten dient goed gezond te zijn. Ziekten die de kans op complicaties vergroten, zoals bijvoorbeeld ernstig hartlijden, ernstige vormen van astma of CARA, levercirrhose, en het noodzakelijk gebruik van bloedverdunnende medicijnen sluiten een ingreep uit.

Voorbereiding op de operatie

Voor de operatie moet men geen bloedverdunnende medicijnen gebruiken. Verder moet men voor een mini-facelift drie tot zes weken voor de operatie met roken stoppen en voor een facelift zelfs een half jaar tot een jaar. De reden hiervoor is dat nicotinegebruik de kans op stoornissen in de wondgenezing vergroot.

Meest voorkomende technieken van behandeling

In het algemeen wordt de keuze voor een bepaald type facelift bepaald door de bevindingen bij lichamelijk onderzoek, waarbij met name gelet wordt op:

  1. de elasticiteit van de huid
  2. de mate van uitzakking van de kaaklijn
  3. de mate van uitzakking van de hals en/of lokale vetophoping in de hals;

Bij elke type facelift worden de voor- en nadelen, de risico’s die hieraan verbonden zijn en de ervaringen van de plastisch chirurg besproken.

S-lift

De huidige S-lift is een minivariant van de klassieke facelift van alleen beperkte huidondermijning. De S-lift zal derhalve, behalve een paar weken/maanden enig verjongend/verfrissend effect, geheel geen langdurig effect hebben; daarom is deze ingreep mijns inziens eigenlijk ook een obsolete keus. De argumenten van een veilige methode, en nauwelijks risico’s gelden natuurlijk wel, maar ditzelfde geldt ook voor de mini-facelift, die juist wel een langdurig effect geeft.

Mini-facelift

De mini-facelift is een facelift waarbij via de benadering als bij een S-lift ook het oppervlakkig aangezichtsspierapparaat (SMAS) wordt aangetrokken: dit kan door inkorten van deze spieren. Ook kan middels speciale hechtingen het oppervlakkig aangezichtsspierapparaat wordt aangetrokken, de zogenaamde MACS-lift. Uit literatuur, en ook uit eigen ervaring blijkt dat middels een dergelijke minifacelift techniek een uitstekende langdurige verbetering van de kaaklijn kan worden verkregen (figuur 3 a en b). Apart in ogenschouw moet men wel rekening houden met het aspect van de hals; wanneer deze te vol is (dik door lokale vetophoping) of te veel is uitgezakt met zichtbare halsspier banden (kalkoen/hals), dan is een aanvullende halsbehandeling nodig middels liposuctie (figuur 3a,b) en / of het inkorten van de halsband spieren. Bij te veel uitgezakte hals zal een totale facelift nodig zijn.

Facelift

Bij sterk uitgezakte hals en / of kaaklijn kan gekozen worden voor een totale facelift met uitgebreide huidondermijning van de huid langs de kaak en hals en met aantrekken van het oppervlakkig aangezichtsspierapparaat (SMAS) (figuur 4 a en b). Overtollige huid wordt, na het aantrekken, verwijdert. De littekens lopen voor het oor, en achter het oor tot in het haar. Tevens is er een klein litteken net onder de kin in de plooi, waar via de halsbandspieren zijn aangetrokken.

Nieuwe ontwikkelingen

Trekdradenlift

Wanneer men niet of nauwelijks uit de roulatie wil zijn of wanneer de risico’s voor de eerder genoemde methoden te groot zijn, kan men een facelift met zogenaamde trekdraden overwegen. Dit zijn zeer sterke dunne draden met weerhaakjes (figuur 5) die onder plaatselijke verdoving kunnen worden ingebracht en waarmee uitgezakte hals en wangen kunnen worden gelift. Voordeel is dat men nauwelijks littekens heeft, de methode eenvoudig bij bijna een ieder kan worden toegepast, en men zeer snel herstelt en weer sociaal toonbaar is. Nadeel is dat het “lift” effect niet lang aanhoudt (volgens een van de pioniers Woffles Wu maximaal 1 jaar), en dat niet bekend is of de draden, die niet oplosbaar zijn, op den duur problemen zouden kunnen gaan geven.

Thermage lift

Een geheel andere nieuwe ontwikkeling is de thermage, een apparaat waarmee met behulp van radiogolven en koeling van de huid er een verwarming / verhitting plaats vindt van de diepe verslapte lagen van het gezicht. Door deze verhitting krimpen deze uitgerekte verbindingen weer en zou de contour van een uitgezakte hals en kaaklijn verbeterd kunnen worden. Voordeel is dat aan een dergelijke lift geen operatie aan te pas hoeft te komen en dat er dus geen littekens komen en er ook geen risico’s zijn die aan een operatie wel altijd verbonden zijn. Nadeel is dat er niet bij iedereen een voldoende effect optreed, en dat dit van te voren niet voorspelbaar is.

Anesthesie en operatieduur

Een S-lift en mini-facelift gebeurt meestal onder plaatselijk verdoving , zo´n procedure duurt ongeveer 60 tot 120 minuten. Een totale facelift kan ook goed onder plaatselijke verdoving, maar wordt toch ook nog wel regelmatig onder narcose uitgevoerd, mede gezien de duur van 180 tot 240 minuten. Een trekdraad lift procedure duurt een half uur tot een uur onder plaatselijke verdoving, afhankelijk van de plaats en het aantal draden dat geplaatst moet worden. Een thermage lift behandeling vindt altijd plaats zonder verdoving plaats; het gevoel van lichte pijn en branderigheid is het moment waarop men weet dat de behandeling voldoende lang heeft geduurd en diep heeft gewerkt. Een thermage behandeling duurt 30 tot 90 minuten, afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied in het gelaat.

Postoperatief beleid

Na afloop van een facelift procedure krijgt de patiënt een speciaal facelift verband aangelegd. Deze moet meestal 1 tot 3 dagen blijven zitten, afhankelijk van de gekozen facelift techniek. Drains, die na een facelift vaak in het wondgebied worden achtergelaten, moeten na een paar uur (mini-facelift) of na een dag (totale facelift) worden verwijdert. Huidhechtingen worden meestal na 5 tot 7 dagen verwijdert. Daarna moet men nog gedurende 1 tot 3 weken een ondersteunende faceliftband dragen. Na een trekdraden lift moet men vaak enige tijd geen overdreven bewegingen maken in het gelaat, zoals overmatig lachen en praten, om het direkt “uitscheuren” van de trekdraden dan wel uitrekken van de gelifte delen te voorkomen. Na een thermage lift is regelmatige koeling van de behandelde gebieden aan te raden om zo veel mogelijk zwelling en roodheid van de huid te voorkomen.

Na de ingreep en complicaties

Na een facelift is het ontstaan van enige bloeduitstortingen te verwachten; een fikse bloeduitstorting komt af en toe voor. Wondinfectie komt zelden voor. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat met name roken een risico factor is voor het ontstaan van wondproblemen. Alleen de totale facelift kent ook nog een klein risico op beschadiging van een deel van de aangezichtszenuw (met name de mondtak). De trekdraad lift kent de volgende complicaties: het zichtbaar zijn van de trekdraden in 5-8% van de gevallen, draadbreuk, en soms slechts zeer kortdurend effect: opnieuw aantrekken van de draden zou in het laatste geval weer meer effect kunnen geven. Na een thermage lift kan de cliënt enige dagen een licht branderig onderhuids gevoel hebben, de huid kan enigszins rood en wat gezwollen zijn.

Het te verwachten resultaat

Na een (mini)facelift kan het gezicht en hals wat opgezet zijn door bloeduitstortingen en enige wondvochtophoping. Dit verdwijnt in de loop van een aantal weken. Na 6 tot 12 weken is het eindresultaat goed vast te stellen. De littekens van een (mini)facelift zijn in het begin soms nog wat rood; later verbleken de littekens vrijwel altijd en zijn dan meestal nauwelijks meer zichtbaar. Om de littekens minder lang rood te laten zijn kan men overwegen de littekens behandelen met siliconen gel gedurende minimaal 3 maanden. In de huid waar deze is losgemaakt verdwijnt het gevoel voor een groot gedeelte; dit veroorzaakt een vreemd gevoel bij het aanraken, maar herstelt zich in de loop van een jaar ten dele

Hoe lang het effect van een (mini-)facelift blijft is niet exact bekend, maar uit een recente studie bleek dat in ieder geval na 2 jaar bij de helft van de patiënten wel weer een zogenaamde “tuck-up”(opnieuw strakker aantrekken via een tweede mini-facelift) zou kunnen worden uitgevoerd. Dit betekend overigens niet dat er dan geen effect meer was van de eerste mini-facelift.

Het resultaat van een trekdraden lift is meestal direct na de behandeling zichtbaar, en vaak is er slechts maar geringe zwelling met beperkte of geen bloeduitstortingen: hoe lang het effect duurt is niet goed bekend, maar langer dan 1 tot 2 jaar is niet te verwachten; soms is er zelfs maar heel kortdurend effect. Na een thermage lift is het niet te voorspellen hoeveel effect dit zal opleveren; het uiteindelijk optimale resultaat wordt vaak pas bereikt na meerdere behandelingen en pas na 3-6 maanden na de laatste behandeling. Nog niet bekend is hoe lang, indien er effect is, na een thermage behandeling het lift effect blijft duren.

Bijdrage van: Prof. Dr. B. van der Lei, Plastisch chirurg bij Bergman Clinics, het Medisch Centrum Leeuwarden en het Universitair Medisch Centrum Groningen