Liposuctie: de behandeling en risico'sdr. M.P. Carpentier AltingLiposuctie wordt reeds een twintigtal jaren toegepast. Aanvankelijk werd liposuctie uitgevoerd met dikke buizen en gaf toen al verrassende resultaten. In de loop der jaren is liposuctie een verfijnde operatietechniek geworden waarbij niet alleen gestreefd wordt naar vermindering van een storende hoeveelheid vetweefsel, maar waarbij in detail een contourcorrectie kan worden uitgevoerd.

Bij de huidige liposuctie wordt door middel van een dunne buis vet weggezogen na nauwkeurige aantekening van de plaats en de hoeveelheid vet dat verwijderd moet worden.Door liposuctie worden bestaande vetcellen deels of geheel leeg gezogen waarbij op vrijwel elke plaats in het lichaam het vetweefsel verminderd kan worden met een contourverandering tot gevolg. Liposuctie kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, als het niet te grote oppervlakten betreft. Indien narcose mogelijkheden voor handen zijn wordt, uit het oogpunt van comfort voor de patiënt, voor algehele anesthesie gekozen. In de media heerst verwarring over de definitie van liposuctie/liposculpture. Heel simpel komt liposuctie neer op het wegzuigen van vet op plaatsen waar dit vet ongewenst is en waarbij het wegzuigen op verschillende manieren kan worden uitgevoerd.


Voor de behandeling


Na de behandeling


Voor de behandeling


Na de behandeling


De behandeling

De meest toegepaste techniek is de natte techniek waarbij het weg te zuigen vetweefsel geïnjecteerd wordt met een vloeistof waardoor vetweefsel gemakkelijker kan worden weggezogen met minder bloedverlies. Voor liposuctie komen vele gebieden in het lichaam in aanmerking. Een zeer dankbare plaats voor vetvermindering is de onderkin, bij mannen of vrouwen.

Door middel van een liposuctie met een naaldbuis kan, onder plaatselijke anesthesie, een enorme verbetering worden verkregen. Binnen zekere grenzen kan een onderkin verdwijnen en kunnen de kaaklijn en de zogenaamde hamsterwangetjes strak worden gemaakt via 1 of 2 steekgaatjes onder de kaak. Zonder risico kan hierbij een zeer fraai resultaat worden bereikt.

Ook bovenarmen, onderarmen en zelfs handen kunnen wat de vetvulling betreft redelijk van contour worden veranderd. Borstontwikkeling door vetweefsel bij mannen kan ook door middel van een steekgaatje, eventueel onder plaatselijke verdoving, worden gecorrigeerd met een goed cosmetisch resultaat zonder zichtbare littekens.

De contouren van de bovenbuik, de onderbuik, de flanken en de love-handles kunnen door liposuctie worden verbeterd. De patiënt moet over het algemeen geen overgewicht hebben.

De liposuctie vindt pas plaats indien patiënt en arts het lichaamsgewicht op een acceptabel niveau vinden. Een liposuctie kan dan een enorme verbetering van de lichaamscontouren tot gevolg hebben. Liposuctie is uiteraard geen vervangmiddel van vermagering of diëten.

Ook heupen, dijen, binnen- en buitenzijde van de bovenbenen, knieën en onderbenen komen in aanmerking voor liposuctie. Hiervoor geldt dat de huid in goede conditie moet zijn en er geen overmatige verwachtingen moeten worden gewekt. Bij huid met putten wordt tegenwoordig liposuctie verricht waarbij het vaak gebeurt dat de ernst van de putten na liposuctie vermindert.

Nabehandeling

De nabehandeling bestaat uit het dragen van een nauwkeurig aangemeten elastische broek of body, die bij voorkeur op maat wordt gemaakt. Deze elastische kleding wordt meestal 3 tot 6 weken gedragen en zorgt voor een egaal resultaat door ondersteuning van een nieuwe architectuur van het vetweefsel. Deze elastische kleding zorgt ook voor een minimale zwelling na de operatie en vermindert bloeduitstortingen.

Risico's

Zoals aan elke ingreep kleven ook aan liposuctie nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat de verwachting op een goed eindresultaat niet volledig wordt waargemaakt. Het resultaat wordt voornamelijk bepaald wordt door de kwaliteit van de huid en is ook afhankelijk van de ernst van de afwijking. Infecties kunnen na een ingreep optreden, zo ook na liposuctie. Hierbij moet worden opgemerkt dat indien er steriel wordt gewerkt onder optimale omstandigheden en er niet te veel vetweefsel wordt weggezogen, de kans op een infectie gering is.

Het grootste gevaar van een liposuctie is overcorrectie. In ervaren handen zal dit gevaar gering zijn. Het is immers beter iets te weinig te doen en een re-correctie uit te voeren dan een overmatige correctie met alle gevolgen van dien. Er is ervaring en deskundigheid voor nodig om minder te verwijderen dan om té veel te verwijderen. Een veel gehanteerde limiet van de hoeveelheid vetweefsel dat verwijderd wordt is 2 liter, met in bijzondere omstandigheden een uitloop naar 2,5 à 3 liter. Indien meer vet moet worden verwijderd is het verstandig dit in meerdere sessies te doen met tussenpozen van vele maanden.

Liposuctie ter verbetering van contouren is een veilige en effectieve methode die, wanneer uitgevoerd door ervaren handen, de patiënt veel plezier kan geven.Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down