Esthetische neuscorrectieDr. H. Tytgat, Plastisch chirurg

Een esthetische neuscorrectie heeft als doel het uiterlijk van de neus te verbeteren. Ze onderscheid zich dan ook van de functionele neuscorrectie, waarbij bijvoorbeeld de ademhaling verbeterd wordt door een scheef neustussenschot weer recht te zetten. Meestal worden deze ingrepen en neustrauma's door keel-, neus- en oorartsen (kno-artsen) gedaan. Plastisch chirurgen behandelen vooral neuzen die door hun anatomie afwijkingen vertonen en neuzen die door een onbehandeld trauma zijn vervormd. De nadruk ligt daarbij op de uitwendige neus: de neusrug en de top.


Figuur 1. Neusanatomie

Figuur 2. Neusanatomie

Figuur 3. Wigresectie


Voor

Na

Geschiedenis en recente ontwikkelingen

De geschiedenis van de neuscorrectie (rhinoplastie) begint reeds in 500 A.D. in India, weliswaar om het verlies van een neustop te herstellen door middel van reconstructieve ingrepen. Esthetische ingrepen werden in het begin van de vorige eeuw bekender dankzij de Duitse chirurg, dr. Jacques Joseph. Hij schreef een boek onder de titel "Nasenplastik", wat voor die tijd een standaardwerk was en bijdroeg tot de verspreiding van informatie over de neuscorrectie.
Er wordt over Joseph verteld dat hij zijn assistente opdracht gaf door het raam te kijken met wat voor auto de patiënt kwam, zodat hij zijn honorarium kon aanpassen.
Een open rhinoplastie - het zichtbaar maken van de structuren die men moet veranderen - werd gemeengoed in de jaren negentig. Hierdoor kon deze ingreep heel wat nauwkeuriger doorgevoerd worden, omdat men zag wat men veranderde. Dit is nu de meest gebruikte techniek.

Het consult

Hoe een consult verloopt is van groot belang voor de patiënt, met name de zorg die de chirurg besteed aan de voorbereiding. De complexiteit van wensen, anatomische varianten, beperkingen, oplossingen en wondheling zijn zaken die de chirurg allemaal moet meenemen in zijn operatieplan. Daarbij is het belangrijk dat hij in deze voorbereidingsfase de volgende zogenaamde pre-operatieve stappen zet.

Pre-operatieve stappen die de chirurg neemt tijdens en na het consult:
 • Maken van een lijst van de wensen van de patiënt.
 • Het fotograferen van de neus vanuit verschillende hoeken voor een grondige analyse.
 • Het doornemen van een eerste analyse met de patiënt.
 • Het maken van een preoperatief plan aan de hand van de foto's en een checklist die alle anatomische elementen omvat.
 • Het maken van een simulatie op de computer, indien mogelijk.
 • Het in begrijpelijke taal voorleggen van het plan en eventueel de simulatie.
 • Het voor de tweede maal afspreken met de patiënt voor het doorspreken van dit preoperatieve plan en de eventuele beperkingen in de techniek.

 • De behandeling

  Meestal wordt een open rhinoplastie gedaan onder algemene anesthesie en in dagbehandeling, geen opname dus.
  Neustipcorrecties kunnen eventueel onder plaatselijke verdoving plaatsvinden.

  De neus wordt operatief  ingedeeld in verschillende anatomische eenheden (zie fig. 1):
  • De neusrug
  • De tip
  • De columella (brug tussen de neusgaten)
  • De neusvleugels

  Rhinoplastie is een puzzel van:
  • Wegname van bot, kraakbeen en fibreus weefsel waarvan te veel is. (zie fig. 2)
  • Gecontroleerde groenhout breuk van het bot om de neus fijner te maken.
  • Plaatsen van kraakbeen (neusrug en tip), bij uitzondering ook poreuze kunststof (neusrug)
  • Zelden wordt huid weggenomen, deze past zich vanzelf aan de nieuwe structuur aan. Uitzondering is het wegnemen van een stukje neusvleugel, omdat die te breed is. (zie fig. 3)

  Elke handeling op een eenheid heeft invloed op een andere. Men moet dit kunnen voorspellen. Wanneer men de neusrug verkleint kan dit invloed hebben op de vorm van de neustip, die op zijn beurt wat ingekort moet worden. Het sleutelwoord is harmonie.
  Eventuele ademhalingsproblemen bij de patiënt kunnen tijdens dezelfde operatie door een kno-arts behandeld worden.

  Risico's

  De risico's zijn vooral van esthetische aard wat een goede voorbereiding zo belangrijk maakt. Bij de uitvoering moet men een nauwkeurigheid van minimaal 1/5 millimeter in acht nemen teneinde de juiste symmetrie en balans te bereiken.
  In zeer uitzonderlijke gevallen kan een bloeding ontstaan, die dan ook gestelpt dient te worden. Infecties zijn bijna uitgesloten.

  Nabehandeling

  De nabehandeling van een esthetische neuscorrectie bestaat uit:
  • Het verwijderen van gips over de neus en de hechtingen vijf dagen na de ingreep.
  • Het beoordelen van het eindresultaat, zowel op korte als op lange termijn. Bij uitzondering dient de wondheling bijgestuurd te worden door toediening van een klein aantal cortisone injecties op plekken waar de wondheling te sterk is.
  • Het eventueel heelkundig verbeteren van kleine details.
  • Het beoordelen van het eindresultaat en het toesturen van voor en na foto’s naar de patiënt.

  Vergoeding verzekering

  • Esthetische ingrepen worden niet vergoed.
  • Gemengde (functioneel en esthetisch) ingrepen worden vergoed voor het functio-nele deel.
  • Gevolgen van traumatische neusschade zoals fracturen worden hetzij vergoed door de zorgverzekering hetzij door de verzekering van derden. 

  Bijdrage van: dr. H. Tytgat, Plastisch chirurg, Corpus Plus in Antwerpen
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down