Anti aging geneeskunde

[caption id="attachment_205972" align="alignnone" width="170"] Marianne Medot, Duinbergen Clinic[/caption]

Mede dankzij de vooruitgang van de geneeskunde is onze gemiddelde levensverwachting de laatste eeuwen fors toegenomen. In de 19e eeuw bedroeg de gemiddelde levensverwachting 40 jaar en aan het begin van 21e eeuw is deze gestegen naar 80 jaar (76 voor mannen en 82 voor vrouwen).

Met het toenemen van de leeftijd verminderen onze vitale levensfuncties. We noemen ze “ouderdomsverschijnselen”! Denk hierbij aan: pijnlijke gewrichten en spieren, we raken sneller vermoeid, zijn vatbaarder voor de gevolgen van stress, zijn sneller depressief, ons geheugen speelt ons parten en ons libido vermindert. Tegelijkertijd veranderen ook uiterlijke kenmerken zoals: haarverlies, rimpels en gewichtstoename. Door de toegenomen levensverwachting is het behoud van de kwaliteit van ons leven essentieel geworden. Gezien de vele mogelijkheden kunnen we vandaag kiezen voor een gezond, vitaal en lang leven. Anti-aging is een nieuwe preventieve zeer veel omvattende geneeskunst. Ze beziet de gehele persoon en richt zich op het behoud en het verkrijgen van levenskwaliteit en levensverwachting. Anti-aging beschikt over een groot aantal middelen die kunnen bijdragen aan het vertragen van het verouderingsproces en die u levenskracht en vitaliteit kunnen geven. Zo wordt anti-aging - pro well being!

Voor wie is anti aging geneeskunde bedoeld?

Wanneer iemand de leeftijd van 25 jaar bereikt, zit hij op de top van zijn geestelijk en lichamelijk kunnen. Na het 25ste levensjaar beginnen de vitale functies weer af te nemen, maar vooral na het 40ste levensjaar kunnen deze merkbaar verminderen. Wie er voor kiest om zich zo lang mogelijk vitaal en gezond te voelen komt in aanmerking voor anti-aging. Op elke leeftijd kan gestart worden met anti-aging geneeskunde, omdat dit een strikt aan de persoon gebonden geneeskunst is. Er kan niet jong genoeg mee gestart worden, maar ook op latere leeftijd kunt u nog de vruchten plukken van uw keuze voor anti aging.

Zijn er grenzen aan de anti-aging geneeskunde?

Anti-aging geneeskunde is vooral een preventieve geneeskunde. Ze probeert de voortschrijdende veranderingen af te remmen en bepaalde leeftijdgebonden aandoeningen te voorkomen, maar zij vervangt de conventionele geneeskunde niet. Indien u ziek bent zal een conventionele geneeskundige behandeling door uw huisarts of een arts van het betrokken specialisme voorgeschreven worden.

Waaruit bestaat de anti-aging geneeskunde?

De anti-aging geneeskunde doet een beroep op meerdere disciplines.

1. Voeding


Onze moderne voeding is de bron van veel ziekten. We eten te veel “slechte vetten”, geraffineerde suikers en voedsel dat verontreinigd is door pesticiden. Dit verhoogt het risico op hart en vaatziekten, suikerziekte, overgewicht en op bepaalde kankers. Ze verzwakt onze weerstand en onderhoudt hormoonstoornissen die de veroudering versnellen. Anti-aging geneeskunde adviseert een “paleolithische voeding”. Onze voorouders uit het stenen tijdperk aten toevallig gevonden vlees, groenten en fruit afgewisseld met periodes van vasten. Dit stamt uit de tijd van vóór de nederzettingen en vóór de landbouw. Diverse studies hebben aangetoond dat beperking van de calorie inname en periodiek vasten de leeftijdsverwachting verhoogt. Heden ten dage hebben de inwoners van het Japanse eiland Okinawa de hoogste levensverwachting ter wereld en benaderen hun voeding gewoonten dit “paleolithische” dieet het best. In onze moderne samenleving is dit dieet niet na te leven. De anti-aging specialist zal voorstellen om 5 dagen per week zo goed als mogelijk volgens deze principes te leven. Het verbeterend effect op uw vitaliteit en welzijn zal spoedig kunnen worden vastgesteld. Het voert te ver om hier uitgebreid in te gaan op alle details van bevat lycopenen wat krachtige anti-oxydant zijn. Resveratrol in rode wijn activeert een anti-aging-gen, het SIR, dat betrokken is bij het proces van veroudering. Voedingsadviezen zijn dus een essentieel onderdeel van de anti-aging geneeskunde. “Je bent wat je eet” en “We moeten eten om (goed) te leven , en niet leven om te eten” zijn twee spreekwoorden die de voeding principes van de anti-aging geneeskunde perfect samenvatten.

2. Ontspanning


Ophoping van stress zowel op het werk als thuis zorgt voor een chronische over stimulatie van natuurlijke compensatie mechanismes waardoor bloeddruk verhoging, verhoogde hartfrequentie, verhoogde cerebrale activiteit en een verhoogd metabolisme in het algemeen ontstaat. Stress is niet schadelijk zolang die maar van korte duur is (sport, examen doen). Chronische stress daarentegen versnelt het verouderingsproces waardoor het lichaam sneller “slijt”. Er bestaan vele technieken om stress te bestrijden. Een anti-aging specialist zal deze zeker aan de orde stellen.

3. De hygiëne van ons milieu


De blootstelling aan verschillende giffen op het werk, in de stad, maar ook thuis moet vermeden worden. Het is onmogelijk te ontsnappen aan de lucht verontreiniging maar thuis zijn er vele vermijdbare toxische stoffen zoals de parabenen in cosmetica, aluminium, plastic etc. Hun gebruik wordt afgeraden en een goede beluchting van het huis aanbevolen. Ook stoppen met roken en zich beschermen tegen de zon (sterke verouderingfactoren) zijn twee belangrijke maatregelen in het kader van anti-aging.

4. Lichaamsbeweging


Lichaamsbeweging heeft eveneens een wezenlijke plaats in de anti-aging geneeskunde. Deze dient op de persoon afgestemde te worden. Het moet u een gevoel van welzijn brengen zonder u uit te putten. Fysieke activiteit verbetert de spierontwikkeling en de longcapaciteit maar zorgt ook voor verbeterde hartfunctie, darmwerking en is een uitstekend antistress middel.

5. Hormoonbehandeling


Hormoonbehandeling blijft een controversieel onderdeel van de anti-aging geneeskunde. Onbekendheid met het onderwerp en misbruik hebben hiertoe geleid. Een hormoonbehandeling wordt pas gestart na een uitgebreid bloed en urineonderzoek waaruit blijkt dat er bepaalde hormoon tekorten zijn! Het hormoonevenwicht zal eerst hersteld worden door noodzakelijke voedings aanpassingen voor er medicijnen voorgeschreven worden. In principe probeert de anti-aging geneeskunde de hormoonwaarden binnen de normale fysiologische waarden zo dicht mogelijk bij het ideale niveau te brengen. Het heeft dus niets te maken met doping waarbij men vaak probeert hogere waarden dan normaal na te streven. Als er hormonen worden voorgeschreven zijn het natuurlijke bio-identieke hormonen die precies hetzelfde doen als de hormonen die door de veroudering in te lage hoeveelheid aanwezig zijn. Vervelende neveneffecten van gesynthetiseerde hormonen (zoals leverstapeling en verandering van bepaalde eiwitten) worden zo vermeden. Hormoonbehandeling in het kader van anti-aging vraagt om een specifieke opleiding en een diploma dat de competentie van de voorschrijver bewijst. (Anti-Aging Medicine Specialisation)

Dankzij de vooruitgang in de genetica is het tegenwoordig mogelijk een eventuele aanleg voor het ontwikkelen van bepaalde ouderdomsziekten vast te stellen. Met behulp van een beetje speeksel kan een genetisch onderzoek gedaan worden naar ziekten waarvoor de patiënt een verhoogd risico loopt. Als men weet voor welke zaken men een verhoogd risico loopt is het niet alleen mogelijk deze aandoeningen vroeger te ontdekken, maar bovendien kunnen er preventieve maatregelen worden genomen. Hierbij valt te denken aan voedingsupplementen, het vermijden van bepaalde toxische voedingsstoffen en omgevingfactoren, hormoonbehandeling etc.

7. Huidanalyse


Onze huid verandert enorm in de loop van ons leven. Hij wordt dunner, verliest elasticiteit en er ontstaan pigmentstoornissen. Door middel van een huidanalyse kunnen we deze veranderingen objectiveren en vastleggen. Er kunnen een aantal suggesties gedaan worden om de huid waar mogelijk te verbeteren en toch zeker te beschermen tegen achteruitgang. Het effect kan dan weer gecontroleerd worden met een herhaling van de huidanalyse. Zo kan uw huid geoptimaliseerd worden wat uw uitstraling ten goede komt.

8. Esthetische geneeskunde en esthetische chirurgie


Esthetische geneeskunde en chirurgie kunnen ook een onderdeel vormen van uw anti-aging behandeling. Bijvoorbeeld antirimpelbehandeling: het herstellen van volume, het verbeteren van elasticiteit, het ontspannen van overactieve spieren en het corrigeren van de effecten van de zwaartekracht kunnen een frissere uitstraling geven. Hiervoor beschikt men over een groot aantal therapieën die het best op maat worden gekozen in overleg met een anti-aging specialist en een plastisch chirurg. Dergelijke ingrepen zorgen niet alleen voor een fysieke verbetering maar meestal wordt er ook een mentale verbetering geconstateerd. Aan alle kanten wordt met anti-aging uw well being bevorderd.

Conclusie

De anti-aging geneeskunde bestaat uit een integrale aanpak die de levenskwaliteit en de levensverwachting van de mens verbetert. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een aantal mogelijke benaderingen die elk op een verschillende, maar complementaire manier hetzelfde doel beogen. Samenwerking tussen u, de anti-aging specialist en de plastisch/esthetische chirurg is van het grootste belang. Het is eindelijk mogelijk om zowel fysiologisch als esthetisch een verjonging te ondergaan.

Bijdrage van: Marianne Medot bij Duinbergen Clinic
Reactie plaatsen