Page content

FUE Haartransplantatie

Dr. Grietje Morren, arts bij Hairtransplant & Cosmetics

FUE is de afkorting voor Follicular Unit Extraction. Dit is een haartransplantatietechniek waarbij groepjes haarwortels (FU of follicular unit of graft of greffe) elk afzonderlijk achteraan of zijwaarts van de hoofdhuid (de donorzone) worden uitgenomen (extraction) met behulp van een pons of holle boor (punch) van maximaal 1mm en één voor één terug ingeplant op de kale of minder behaarde gedeelten van het hoofd (de receptorzone).

De natuurlijke groei van menselijk haar in discrete groepjes aangeduid als FU’s (Follicular Units) vormt de basis van FUE. De meeste FU’s bestaan uit 1 tot 2 haarwortels. Maar er zijn ook FU’s bestaande uit 3 en meer haarwortels. Dit hangt nauw samen met de zone waaruit de grafts worden uitgenomen (donorzone). Een transplantatie van 500 FU’s komt in de praktijk gemiddeld overeen met de transplantatie van 750 tot 1000 haren. In de meeste gevallen is kaalheid te wijten aan DHT of dihydrotestosterone dat de haarwortels aantast. Gezien de hoofdhuid achteraan of zijwaarts weerstandig is aan DHT wordt deze als donorzone genomen en is er geen risico dat getransplanteerde haarwortels later ook door DHT worden aangetast.

In de meeste gevallen is kaalheid te wijten aan DHT of dihydrotestosterone dat de haarwortels aantast. Gezien de hoofdhuid achteraan of zijwaarts weerstandig is aan DHT wordt deze als donorzone genomen en is er geen risico dat getransplanteerde haarwortels later ook door DHT worden aangetast.

De behandeling

De haarwortels worden tijdens een FUE onder lokale verdoving elk afzonderlijk manueel achteraan of zijwaarts van de hoofdhuid uitgenomen met behulp van een pons of holle boor. Belangrijk hierbij is dat de grafts of FU’s intact worden geëxtraheerd. Dit wil zeggen dat de haarwortel samen met het haar dient te worden uitgenomen. Wanneer de haarwortel na extractie in de hoofdhuid blijft zitten spreekt men van transsectie. De haren die op die wijze uitgenomen worden kunnen niet worden ingeplant. Afhankelijk van de diameter van de boor ontstaat na extractie telkens een wondje van circa 0,7 tot 1 mm. Deze wondjes genezen onder de vorm van een litteken.

Gezien littekenweefsel steeds samentrekt worden de wondjes veel kleiner dan de oorspronkelijke, maar het blijven kleine witte puntvormige littekens. In de meeste gevallen kan men de haren tot op 0,5 cm scheren zonder dat deze littekentjes opvallen. Bij FUE wordt er geen operatiemes gebruikt, geen reep hoofdhuid verwijderd en wordt er geen lijn of bandvormig litteken gevormd. Men verliest dus geen reep hoofdhuid.

4 FU’s bestaande uit 1 tot 4 haarwortels

Deze eigenschappen van de FUE staan in schril contrast met de meest gangbare haartransplantatiemethode nl. de FUT of stripmethode. Bij de stripmethode wordt met behulp van een operatiemes een reep huid achteraan het hoofd verwijderd. De huid wordt nadien terug gesloten met draad of nietjes en geneest onder de vorm van een lijnvormig of soms bandvormig litteken.

FUE is minder pijnlijk dan de FUT of strip transplantatie. Circa 10 dagen na FUE zijn de wondjes geheeld wat merkelijk korter is dan de maanden herstel van het donorgebied na een strip operatie. Bovendien bestaat er in tegenstelling met de FUE na FUT steeds een klein risico op postoperatieve bloeding, gevoelloosheid en langdurige pijnen in het donorgebied. Een nadeel van FUE is dat de extractie door de arts veel meer uren in beslag neemt dan bij een strip of FUT operatie wat de ingreep meteen ook duurder maakt. In de regel vergen daarenboven sessies van meer dan 2000 FU’s meerdere ingrepen of operatiedagen.

Complicaties na FUE in het donorgebied zijn verkleuring (donker of lichter worden van de donorzone), zichtbare littekens wanneer de extracties te dicht naast elkaar worden uitgevoerd, mottig beeld bij veelvuldige extracties en verandering van haarrichting na meerdere sessies.

De grafts of FU’s worden zoals bij de meeste gangbare transplantatietechnieken ingeplant volgens de slit methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uiterst fijn mesje wat kleine ( maximaal 1 mm) huidopeningen (slits) maakt zodat de transplantaten dicht bij elkaar ingezet kunnen worden. De grootte van de graft ( één of meerdere haarwortels) bepaalt de grootte van het mesje.

Tijdens een ingreep worden huidopeningen van verschillende grootte gemaakt. Belangrijk is dat enkel intacte grafts d.w.z. enkel grafts met haarwortel worden ingeplant. Tijdens een eerste ingreep worden er meestal 30 tot 50 greffes per cm² ingeplant. De beoogde densiteit hangt af van de wensen van de patiënt, de natuurlijke densiteit, de plaats van het receptorgebied, de kleur en de kwaliteit van het haar.

Donorzone onmiddelijk na FUE. Hoger bevindt zich een oud striplitteken.

Donorzone 12 maanden na FUE. Het oude striplitteken blijft nog duidelijk zichtbaar.

Na de behandeling

Onmiddellijk na de ingreep ontstaan er korstjes op de plaats waar de grafts werden ingeplant. Dit is eigen aan het genezingsproces. De meeste geïmplanteerde haartjes zullen in de weken na de ingreep uitvallen. Deze uitval is een normale reactie die volgt op de implantatie. De haarwortel blijft echter aanwezig en zorgt voor nieuwe haargroei gemiddeld vier maanden na de ingreep. Het eindresultaat kan beoordeeld worden 12 à 15 maanden na de behandeling. Vervolgbehandelingen zijn steeds mogelijk zolang er voldoende donorhaar aanwezig is. Als interval tussen elke behandeling is een half jaar aangewezen.

Hervatting van het werk kan daags na de ingreep gebeuren wanneer donorgebied en receptorgebied met de andere haren kunnen bedekt worden. In de andere gevallen duurt het 10 à 14 dagen vooraleer de ingreep niet teveel meer opvalt (genezen donorgebied, korsten in receptorgebied verdwenen en haren in de geschoren zones voldoende bijgegroeid). Na een week kan er eveneens opnieuw gesport worden.

Voor wie

De FUE is aangewezen bij mannen én vrouwen voor het opvullen van inhammen, verhoging van de bestaande haardensiteit, littekencorrectie in de behaarde huid na een FUT of brandwonde, het opvullen van kleine en grote kale zones en het herstel van wenkbrauwen. Specifiek voor mannen is FUE de aangewezen techniek voor het corrigeren van kale plekken in baard en snor. Ook bij onvoldoende slapte van de hoofdhuid en bij personen die makkelijk lange of brede littekens ontwikkelen is FUE het aangewezen alternatief. Deze techniek is tenslotte de enige waarbij lichaamshaar (borst, schouder, benen…) kan worden getransplanteerd bij personen met een onvoldoende grote donorzone achteraan het hoofd.

Bijdrage van: Dr. Grietje Morren, arts bij Hairtransplant & Cosmetics