Het verschil tussen de FUT- en FUE-haartransplantatieDe haartransplantatie methode mag relatief nog een jonge geschiedenis hebben, de ontwikkelingen  hebben de laatste decennia niet stilgestaan. Men had voorheen alleen de keuze voor een FUT haartransplantatie, tegenwoordig kiest men vaker voor de arbeidsintensievere FUE methode. Deze methode heeft als voordeel dat het geen zichtbare littekens nalaat.

Verschillende haartransplantatie methodes

Voor zowel de FUT als de FUE methode geldt dat het eindresultaat hetzelfde is. Het grote verschil zit hem in de manier van het oogsten van de haren (c.q. haarzakjes, follikels of grafts).
Bij een FUT methode gebeurt dit door middel van het verwijderen van een reepje huid uit het donorgebied aan de achterkant van het hoofd. Een groot nadeel van deze techniek is dat hierdoor een litteken in het donor gebied achterblijft. Bij een FUE methode worden de haarwortels één voor één uit het donor gebied geoogst. Dit gebeurt door middel van een minuscuul hol boortje van gemiddeld 0,6 tot 0,9 mm. Deze methode laat geen zichtbare littekens achter in het donorgebied. Het vervolgtraject is voor beide methodes hetzelfde. In het kort uitgelegd worden na het oogsten van de grafts de haarwortelgroepjes verdeeld in één, twee of drie haren. Vervolgens worden in de hoofdhuid kleine minuscule gaatjes gemaakt waarin deze grafts teruggeplaatst worden. Op deze manier wordt de  kalende hoofdhuid weer van haren voorzien.

Bij ca. 80% van de cliënten vallen de getransplanteerde haren na tien tot zeventien dagen uit. Dit is een normaal verschijnsel, de haarwortel zelf blijft achter in de hoofdhuid. De getransplanteerde haarwortels herstellen zich en groeien zoals in een normale haarcyclus ook weer aan. De meeste getransplanteerde haarwortels gaan tussen de drie en negen maanden weer nieuwe haren produceren. Het eindresultaat van een haartransplantatie is na ongeveer twaalf maanden pas definitief zichtbaar.

Haartransplantatie consult

Voordat u een haartransplantatie ondergaat ontvangt u bij een professionele kliniek altijd eerst een uitgebreid consult. Tijdens dit consult luistert de arts naar uw persoonlijke wensen en adviseert u aan de hand van uw haartype en uw donorsituatie. Het volgende dient met u besproken te worden:
 • Aantal grafts
 • Nieuwe haarlijn of haargrens
 • De groeirichting van de haren en de te behandelen zones
 • De kosten van de behandeling

Doel van een consult is u uitvoerig te informeren over alle mogelijkheden om uw haarsituatie te verbeteren. Het is verstandig alleen tot behandeling over te gaan wanneer aan al uw persoonlijke wensen kan worden voldaan.

Voorwaarden voor een geslaagde haartransplantatie:
 • Uw haaruitval is niet te wijten aan medische, lichamelijke of geestelijke oorzaken.
 • Uw haarkrans bevat voldoende gezonde haarwortels om een mooi esthetisch resultaat te bereiken.
 • De techniek en de behandeling zijn uitvoerig besproken en u heeft geen vragen of twijfels meer.
 • U bent op de hoogte van tijdelijke ongemakken na de behandeling.
 • Het verwachtingspatroon van het resultaat is besproken.

 • Creëren van een nieuwe haarlijn

  Het al dan niet natuurlijk ogen van een haartransplantatie valt of staat met de haarlijn. Het is van groot belang dat bij het creëren van een nieuwe haargrens gekeken wordt naar de dichtheid van de haren, de richting waarin de haren geplaatst worden en de hoogte van de haarlijn. De cliënt is vaak geneigd de haargrens lager op het voorhoofd te willen plaatsen dan de arts adviseert. Echter geeft juist met het ouder worden een lage haargrens een onnatuurlijk resultaat. Bovendien is het gemakkelijker een haargrens te verlagen dan een te lage haargrens weer te verhogen.

  Mega Dense Packing Techniek

  Daarnaast is de kwaliteit en het slagen van een haartransplantatie afhankelijk van de dichtheid waarmee de transplantaten teruggeplaatst worden. Door het gebruik van minuscule holle naaldjes,  microscopen en loepbrillen worden niet alleen de transplantaten kleiner maar kunnen deze ook dichter op elkaar terug geplaatst worden dan bij de verouderde haartransplantatietechnieken. Dankzij deze zogeheten "Mega dense packing" techniek worden slechts in één sessie in kleine inhammen meer transplantaten geplaatst dan voorheen.

  Haartransplantatie risico's

  Aan elke ingreep zijn risico’s verbonden, echter bij een haartransplantatie zijn deze minimaal. U dient rekening te houden met:
  • Infectiegevaar
  • Breed litteken in het donorgebied (enkel bij de FUT behandeling)
  • Onnatuurlijk eindresultaat
  • Blijvende gevoelloosheid in de hoofdhuid (voornamelijk in het donorgebied bij de FUT behandeling).

  Na de haartransplantatie

  Na een haartransplantatie behandeling kunnen onderstaande klachten optreden:
  • De huid kan gevoelloos zijn, dit is slechts tijdelijk.
  • Indien de operatie in het voorgebied heeft plaatsgevonden geeft dit vaak een zwelling aan het voorhoofd en soms ook bij de oogleden. Door gebruik te maken van koude kompressen en medicijnen als arnica tabletten kan de zwelling in korte tijd verminderen.
  • Dof of geen gevoel meer in het achterhoofd gedurende enkele maanden (bij de FUT behandeling).

  Herkennen van een professionele haartransplantatie kliniek

  Een professionele haartransplantatie kliniek moet de mogelijkheden en beperkingen van de behandeling perfect kunnen inschatten. De kliniek blijft zich voortdurend verbeteren en is op de hoogte van de allernieuwste technieken.
  Het is belangrijk dat er een goede vertrouwensrelatie bestaat tussen de kliniek en de cliënt. De arts heeft de verplichting zijn cliënt zo uitvoerig mogelijk te informeren over de behandelingsmogelijkheden. Daarbij is het ook van uiterst belang dat men luistert naar de persoonlijke wensen van de cliënt, hem of haar adviseert en begeleidt op weg naar een geslaagde haartransplantatie.
  Voor het vinden van een professionele haartransplantatie kliniek houdt men rekening met het volgende:
  • Welke behandelingsmethode wordt er gebruikt?
  • Naast de ervaring van het medisch team zijn de instrumenten die men gebruikt ook van uiterst belang.
  • Voor een mooi natuurlijk resultaat is de haardichtheid erg belangrijk. Een te lage haardichtheid geeft immers een te doorzichtig resultaat. Het is van belang dat de arts informeert hoeveel folliculaire eenheden er per cm² geplaatst worden. 


Bijdrage van: Aesthetic Beauty Clinics
Reactie plaatsen