Acne behandelen[caption id="attachment_205404" align="alignnone" width="200"] dr. J.F.A. van der Werff, MD PhD MBA
Plastisch, reconstructief- en handchirurg, Nederlands Centrum voor Plastische Chirurgie / Haaglanden Kliniek[/caption]

Acne is een veel voorkomende aandoening van de huid die soms nauwelijks te behandelen is. De oorzaken van deze aandoening zijn velerlei. Enkele factoren die een rol spelen zijn hormonen, stress, levensgewoonten (eten, roken etc.) en aanwezigheid van bacteriën op de huid.[caption id="attachment_205405" align="alignnone" width="200"] Voor de behandeling[/caption][caption id="attachment_205406" align="alignnone" width="200"] Na de behandeling[/caption][caption id="attachment_205407" align="alignnone" width="200"] Figuur 1[/caption]

[caption id="attachment_205408" align="alignnone" width="200"] Figuur 2[/caption]

[caption id="attachment_205409" align="alignnone" width="200"] Figuur 3[/caption]
De typische acne zwelling is een vergrootte en verstopte talgklier met roodheid en zwelling, soms met puskopjes, en heeft nagenoeg altijd een aanwezige infectie component (fig. 1).
Voor wat betreft de invloed van bacteriën op acne, wordt verondersteld dat de bacteriesoort Propionibacterium Acnes een belangrijke rol speelt. Ook de op de gezonde huid veel voorkomende Staphylococcus Aureus bacterie wordt met de infectie van acne in relatie gebracht.

De behandeling van acne bestaat uit een aantal mogelijkheden. Enerzijds wordt getracht de verstopte talgklier zo veel mogelijk te legen door het verwarmen van de huid en het uitdrukken van de laesie. De overgroei van de talgklier wordt behandeld met medicijnen, soms is hiervoor zelfs Isotretinoine nodig met eventueel ernstige bijwerkingen. De bacteriële component van acne wordt vaak – soms gedurende langere tijd - met antibiotica behandeld.

Combinatietherapie

In 2012 introduceerde Het Nederlands Centrum voor Plastische Chirurgie/Haaglanden kliniek een baanbrekende acne behandeltherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van twee technologieën: Acleara® en Gladskin™. Deze combinatietherapie, waarvan Het Nederlands Centrum voor Plastische Chirurgie/Haaglanden kliniek nog steeds de exclusieve aanbieder is, is een meer verfijnde en effectievere manier om acne te bestrijden. De therapie richt zich op het reinigen van de huid, het leegmaken van de poriën en het actief doden van de schadelijke bacteriën, die bij acne een rol spelen.

Acleara


Acleara® is een door de FDA goedgekeurde methode voor de behandeling van verschillende vormen van acne in alle graderingen en voor alle huidtypes. Acleara combineert twee reguliere behandelingsmethoden. Eerst wordt de huid vacuüm gezogen waarmee de talgklieren zich openen, omhoog worden getrokken en leeggezogen (fig. 2). Vervolgens volgen er twee lichtflitsen die de bacteriën vernietigen, de talgklieren inactiveren en de verspreiding van talgolie tegengaan (fig. 3). De acne bacterie Proprionibacterium Acnes wordt hier mee sterk in groei vertraagd.
Er zijn geen contra indicaties voor het gebruik van Acleara, iedereen - dus ook tieners - kan er mee worden behandeld. Er is geen lokale verdoving nodig, de behandeling is zeer mild, de behandelkop wordt automatisch gekoeld.

Gladskin


Gladskin™ is een Nederlands product dat sinds begin 2011 op de markt is. Het werkzame bestanddeel is Staphefekt™ dat zeer specifiek de bacterie Staphylococcus Aureus (SA) doodt. Het is een revolutionair product dat in nauwe samenwerking met het Zwitserse Federale Instituut ETH in Zürich is ontwikkeld. Het is gebaseerd op de werking van bacteriofagen, de natuurlijke vijanden van bacteriën. In tegenstelling tot traditionele  huidproducten en antibiotica, die geen onderscheid maken tussen voor de huid goede en slechte bacteriën, pakt Staphefekt als eerste product ter wereld specifiek de SA bacterie aan. Binnen enkele seconden worden de op het oppervlak van de huid aanwezige SA bacteriën gedood. Voor de diepere lagen is wat langere tijd nodig. Gladskin is verkrijgbaar als gel en crème, die beiden door gebruikers als zeer prettig worden ervaren.

Consult

Tijdens het eerste consult wordt gekeken naar het huidtype van de patiënt en wordt gevraagd naar leefgewoontes (roken, stress etc.) en medicatie. Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats van de aangedane huid en deze wordt gefotografeerd. Vervolgens wordt het behandelplan met de cliënt doorgenomen en vindt eventueel een eerste proefbehandeling plaats.

De behandeling

Na het consult start de echte behandeling. Als er slechts roodheid is zonder comedonen (puskopjes), wordt gekozen voor behandeling met alleen Gladskin, er zijn immers geen poriën om leeg te zuigen. Als er wel verstopte talgklieren zijn, wordt behalve Gladskin ook het Acleara systeem gebruikt.

Eerst wordt een kweek van de huid afgenomen door met een kweekstokje over de aangedane huid te strijken. Dit is om te bepalen welke bacteriën in welke mate een rol spelen bij de patiënt. Vervolgens wordt de huid gereinigd en met doeken verwarmd. Dit is om de huidporiën maximaal open te zetten.
Hierna wordt de huid bewerkt met de  Acleara®. Dit is een combinatie van vacuüm zuigen van de porie en een flitslamp met blauw en groen licht. Met de Acleara wordt de verstopte porie, die inmiddels open staat, actief leeggezogen en direct daarna belicht met twee lichtflitsen. De golflengtes van deze flitsen zijn specifiek gericht tegen de eiwitten van de Proprionibacterium Acnes, die hierdoor kapot worden gemaakt en waardoor de bacterie wordt gedood. Hierna wordt de bewerkte huid ingesmeerd met Gladskin™. Dit is een crème of gel die Staphefekt™ bevat, een enzym dat zeer specifiek de bacterie Staphyloccocus Aureus doodt. Op deze manier wordt de huid gereinigd, de porie leeg gezogen en worden de schadelijke bacteriën geëlimineerd.

De patiënt krijgt het advies mee om thuis twee keer per dag Gladskin te smeren als onderhoudsdosering. Een week na de eerste behandeling wordt opnieuw een afspraak gemaakt en vindt dezelfde therapie nogmaals plaats. De behandeling wordt in principe gedurende vier weken iedere week herhaald, waarbij patiënten gedurende die gehele periode Gladskin gebruiken om bacteriële groei te remmen.

Risico’s

De behandeling is voor de cliënt weinig belastend en duurt per sessie ongeveer een half uur.  Er zijn geen theoretische bezwaren aan deze behandeling  verbonden en in de praktijk zien we die ook niet. De intensiteit van de lichtflits is te doseren, afhankelijk van het huidtype van de patiënt. Het gevaar van resistentie tegen antibiotica die bacteriën hebben, is niet van toepassing op Staphefekt. De crème of gel die patiënten moeten gebruiken, wordt als zeer prettig ervaren en geeft een kalmerende werking op de huid.  De respons op deze behandeling is zeer positief, patiënten geven aan zeer veel baat te hebben bij deze therapie.

Nabehandeling

Omdat acne door verschillende factoren wordt veroorzaakt, kan het nodig zijn om de behandeling met enige regelmaat te herhalen. Bij beginnende roodheid of huidirritatie, adviseren wij onze patiënten om Gladskin weer te gaan gebruiken. Ook de behandeling met Acleara kan zo nodig herhaald worden. 


Bijdrage van: dr. J.F.A. van der Werff, Plastisch, reconstructief- en handchirurg bij Nederlands centrum voor Plastische Chirurgie/Haaglanden Kliniek
Reactie plaatsen