BorstvergrotingBorstvergroting – Silicone – Zoutoplossing – FDA De beslissing om een borstoperatie te laten uitvoeren moet een persoonlijke beslissing zijn, en niet om iemand anders te plezieren. Zoals bij iedere esthetische procedure, zal een borstvergroting niet iemand’s belangrijke levensproblemen oplossen, maar het kan helpen om iemands zelfvertrouwen een stevige ondersteuning te geven.

Enkele basisfeiten over borstimplantaten


Een borstprothese (of implantaat) bestaat altijd uit een kapsel/envelope, die de inhoud vasthoudt. Dit kapsel is steeds gemaakt uit silicone. De inhoud bestaat ofwel uit water, ofwel uit siliconegel. Siliconegel prothesen zijn de meest gebruikte. In Europe is de distributie ongeveer  90 % silicone-, en 10 % watergevuld. Siliconeborstprothesen worden geplaatst sedert 1962. Toen waren er hier nog geen specifieke regels rond opgesteld. Momenteel laten ongeveer 10.000 vrouwen per jaar een borstvergroting uitvoeren in het Verenigd Koninkrijk.

Meer over  silicone


Meerdere vrouwen hebben schrik van silicone, omdat zij de verhalen hebben gehoord in de Amerikaanse pers over auto-immuun/bindweefsel ziekten. Deze verhalen wonnen veel aan aandacht toen de FDA, Food and Drug Administration, in januari 1992 een verbod uitvaardigde om nog langer silicone gel prothesen te gebruiken. De FDA concludeerde : ‘there was no evidence that silicone gel filled breast implants are unsafe, but there was insufficient evidence to prove safety’. Vertaald : er is geen bewijs dat ze onveilig zijn, maar er was onvoldoende bewijsmateriaal om de absolute veiligheid aan te tonen. Dit alles was het gevolg van een groot aantal vrouwen met vermeende klachten van moeheid en andere reumatische aandoeningen, die processen inspanden tegen de producenten van borstprothesen.


Borstvergroting – FDA – CE –  Goedkeuring

Momenteel zijn er in Amerika 5 silicone gevulde prothesen goedgekeurd door de FDA, met in totaal 5 verschillende types.

Deze prothesen werden gedurende 7 jaren opgevolgd in de zogenaamde  ‘Summary of Safety and Effectiveness Data (SSED) ‘. Er zijn Kaplan-Meier cumulatieve risicotabellen voor alle prothesen met nauwkeurige vermelding van alle complicaties.

Samengevat , zijn er voor deze prothesen dus de meeste data aanwezig.

De CE-goedkeuring is iets  minder uitgebreid, en voor alle andere prothesen zijn er dus minder data aanwezig.  De CE-goedkeuring is  nodig voor de Europese markt.

Het CE-label is noodzakelijk om producten te kunnen verkopen in Europa , en bestaat sedert 1993 , volgens de 93/42 CE richtlijn.  Echter, in de CE zijn veel minder follow-up studies in verband met complicaties op lange termijn.

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/implantsandProsthetics/Breastimplants/default.htm

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvice/Product-specificinformationandadvice/Product-specificinformationandadvice-A-F/Breastimplants/

 
Echter:
  • In jan 92 informeerde de Chief Medical Officer de chirurgen en de minister van welzijn dat hij geen reden zag om prothesen te verbieden op basis van angst.
  • In april 94 concludeerde een Specialisten Committee, opgericht door het ministerie van welzijn, dat er geen wetenschappelijke bewijzen waren die silicone prothesen in verband brachten met deze bindweefselziekten
  • Er zijn klachten geweest dat silicone een totaal nieuw syndroom (ziektebeeld) veroorzaakt. Deze waren anekdotisch. In antwoord hierop gaf het ‘American College of Rheumatology’ een verklaring in okt 1995 over een studie waarin 87000 vrouwen werden gevolgd : ‘silicone prothesen vormen voor patiënten geen extra risico voor een bindweefsel of reumatische aandoening en ‘ er is geen reden om vrouwen te ontmoedigen om borstchirurgie te ondergaan op de basis van schrik voor een dergelijke aandoening’.
  • Er zijn verschillende studies geweest, waarin meer dan 500.000 werden gevolgd, en geen enkele kon een relatie aantonen tussen autoimmuun ziekten en borstprothesen
  • Silicone is alomtegenwoordig in onze omgeving , en zelfs in de meeste mensen : als glijmiddel in iedere spuit, in lippestift, zonnecrème, voedselverwerking, huidcrèmes, haarlak, cosmetica, kunstgewrichten, hartkleppen,pacemakers
  • In 1998 , the ‘Department of Health’ publiceerde zijn bevindingen van een laatste review studie : dit committee bestond grotendeels uit academici en wetenschappers, er zij konden geen afdoende bewijzen vinden voor het verband met reumatische aandoeningen , zie ook : http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvice/Product-specificinformationandadvice/Product-specificinformationandadvice-A-F/Breastimplants/ http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/implantsandProsthetics/Breastimplants/default.htm

Borstvergroting – driedimensioneel – 3D simulatie – Crisalix 

Zijn er verschillende vormen prothesen?


Aanvankelijk waren alle prothesen rond.
Momenteel zijn er druppelvormige en ronde , in verschillende projecties (profielen).
Vroeger werden zij gevuld met een vloeibare siliconegel. Sedert enkele jaren echter is er een nieuw type silicone, cohesieve silicone.

Verder, wanneer het kapsel door moeheid zou breken, dan kan lekkage van dit nieuw type silicone niet optreden zoals het zou gebeuren met de vroegere vloeibare silicone gel; deze gel blijft gewoon op zijn plaats zitten. Een nadeel is wel dat deze prothesen merkelijk duurder zijn dan de meer eenvoudige watergevulde prothesen.

Bovendien wordt tijdens uw raadpleging een 3D simulatie uitgevoerd.

Hoe weet ik welk type prothese het beste is voor mij?


De meeste vrouwen hebben ongeveer een idee hoe ze eruit willen zien. Echter, de meeste vrouwen vergelijken zich ook met modellen die zij zien in tijdschriften of op televisie. Het is echter zo dat ieder lichaam anders is gebouwd, en afhankelijk van uw type postuur en lichaamsbouw , zijn er dus andere prothesen nodig. Het belangrijkste is dat u een proportionele borstvergroting krijgt, met andere woorden, dat de borsten bij uw lichaamsbouw passen, niet te groot, en niet te klein. Tijdens de consultatie worden uw borstafmetingen genomen, en daarop gebaseerd kan de juiste prothese gekozen worden. Verder zijn niet alleen de afmetingen van uw borst van belang, maar even belangrijk is dat er voldoende ruimte aanwezig is onder uw borst. Als immers de prothese breder is dan uw borst, dan zullen de randen van de prothese voelbaar zijn. Ook zullen de kleine plooien in de prothese voelbaar zijn als de prothese te groot is.

 

Borstvergroting – littekens – complicaties

Welke andere gevolgen zijn er? Wat met littekens?


Veranderingen in tepelgevoeligheid kunnen voorkomen, maar zijn meestal tijdelijk. Meestal is er een afname, maar soms kunnen de tepels gevoeliger zijn. Meestal is dit binnen enkele weken beter, uitzonderlijk duurt het meer dan een jaar , en nog zeldzamer is er een permanent verlies aan gevoeligheid. Dit is omdat de zenuwen naar de tepel van opzij komen, en deze worden opzij geduwd zodat de prothese kan geplaatst worden. Dit komt zowel voor wanneer men de prothese boven als onder de spier plaatst.

Borstvoeding kan achteraf nog steeds evengoed gegeven worden. De prothesen beinvloeden dit niet wanneer via een inframammaire incisie geplaatst.

Zwangerschap: kan de stand van uw borsten beinvloeden, en het is goed mogelijk dat ze wat zakken , zodat de tepel niet meer op de correcte plaats zit.

Plooien (rippling): bij magere dames zijn er makkelijk plooitjes zichtbaar over de randen van de prothese. We vermijden dit door de prothese onder de spier te plaatsen.

Littekens: vervagen meestal tot een fijn lijntje, en zijn meestal zeer onopvallend in de plooi, maar uiteraard kan dit nooit 100 % gegarandeerd worden (zie ook rubriek littekens).

 

Is de prothese voelbaar?


Wat als ik ‘iets’ voel in mijn borst?

Ja, de prothese is vrijwel altijd voelbaar voor een specialist, doch leken zullen de prothese meestal niet of niet duidelijk voelen. Echter, het gaat meestal slechts om de rand van de prothese aan de buitenzijde (armzijde) die voelbaar is . De rest is meestal niet voelbaar, tenzij het over (te) grote prothesen gaat. Indien dit een probleem voor u zou zijn, dan is het best geen prothesen te plaatsen.

Als u een bolletje of ‘iets’ voelt in uw borst, raadpleeg dan uw chirurg.

Kan de prothese ontploffen?


Neen, dit zijn flauwe grapjes die soms worden gemaakt over prothesen. Zij zijn weerstandig aan hoge drukken, en u kan er gerust mee zwemmen, duiken, in een vliegtuig zitten…

Wat kan mis gaan?


Iedere vorm van chirurgie heeft een risico, maar wanneer dit wordt uitgevoerd door een goed opgeleide plastische chirurg, zijn deze risico’s klein.

Toch zijn er nog risico’s ( we vernoemen hier enkel de belangrijkste ).Vroege complicaties :


   • infectie (ong 1 % van de gevallen). Meestal enige dagen na de operatie. Indien de borst rood, gezwollen en pijnlijk zou zijn, soms gepaard met koorts, dient u contact op te nemen met uw chirurg. Indien de infectie niet beantwoordt aan antibiotica, dient de prothese verwijderd te worden en herplaatsen van een (nieuwe) prothese dient dan enige maanden later te gebeuren.
   • nabloeding of hematoom (minder dan 1 %). Meestal de eerste 24 uren na de operatie. De wonde wordt terug opengemaakt, en de bloedklonter wordt verwijderd. De prothese wordt onmiddellijk terug geplaatst. 

Laattijdige complicaties:
  • Kapselvorming : een kapsel is het bindweefsel dat gevormd wordt door het lichaam, als antwoord op een vreemd voorwerp (zoals bij ieder vreemd voorwerp in ons lichaam, bv pacemaker, heupprothese etc…). Meestal stelt dit kapsel geen problemen. Soms wordt dit kapsel echter zo hard dat het voelbaar is , pijnlijk en de borst wordt vervormd. Bij de vroegere prothesen liep het percentage op tot meer dan 10 %. Momenteel is dit minder dan 5 % . Ook kunnen we niet voorspellen wie een kapsel gaat ontwikkelen. De behandeling bestaat uit het insnijden of wegnemen van het kapsel,of uit het plaatsen van een ander type prothese (poly-urethaan). Op zich vormt het kapsel geen gezondheidsrisico, maar het kan een mammografie wel moeilijker maken , en het kan pijnlijk zijn.
  • Malpositie : Hoewel uw chirurg al het mogelijke doet om uw prothese juist in te brengen , kan het toch gebeuren dat een prothese niet op de juiste plaats zit, maar bv één cm te hoog of te laag. Dit komt omdat u in liggende houding wordt geopereerd, en dit is niet volledig hetzelfde als in staande houding. Gelukkig treedt dit probleem zelden op.
  • Ruptuur of scheuren van de prothese


 

Hoe gebeurt de operatie?Er zijn 3 types insnedes die gebruikt worden om prothesen in te brengen :
  • inframammair of in de plooi onder de borst , de voorkeur : is ongeveer 4-5 cm lang, en het litteken valt samen met de plooi, en is aldus volledig verborgen, zelfs als u de kleinste bikini-top draagt. Omdat deze insnede onmiddelijk toegang verleent tot de ruimte waar de prothese zal zitten, onder de borstspier, is het mogelijk de prothese zeer nauwkeurig te positioneren. Borstvoeding blijft perfect mogelijk, en het borstweefsel zelf blijft gespaard.
  • Peri-areolair , of rondom de tepelhof : de onderste helft van de overgang tepel-hof/borst wordt gebruikt. Meestal geneest het litteken zeer goed en dan is het onzichtbaar. Echter, er kan een kleurverschil onstaan, vooral in dondere huidstypen, zodat het litteken permanent zichtbaar blijft. Tenslotte kan het litteken verkleven met de borstspier zodat het beweegt telkens de borstspier samentrekt. Ook kan de gevoeligheid van de tepel beinvloed worden. Er wordt doorheen het borstweefsel gegaan, zodat er een litteken in het borstweefsel kan ontstaan wat zichtbaar is op mammografie.
  • Axillair, of langs de oksel : is de moeilijkste manier, omdat de afstand tussen de insnede en de ruimte waar de prothese moet zitten, het grootste is. De kans dat de prothese dus niet goed zit , wordt hiermee groter. Verder kan het litteken soms zichtbaar zijn, wanneer u met blote schouders rondloopt (hemd of T-shirt zonder mouwen, of bikini), hoewel dit meestal zeer goed geneest en meestal onzichtbaar is.

  

Zit de prothese boven of onder de borstspier (m. pectoralis)?


De prothese kan boven de spier zitten (subglandulair) of onder de spier (submusculair). Beide technieken hebben hun voordelen en nadelen .

 Voordelen onder de spier (submusculair):


   • betere bedekking van de prothese, vooral bij vrouwen met cup A of erg magere vrouwen
   • prothese minder voelbaar
   • en dus minder kans op plooien
   • ook licht kleinere kans op kapselvorming 

Nadelen onder de spier:


   • aanvankelijk erg pijnlijk , vooral de eerste 2 weken
   • niet mooi wanneer de borst al wat is doorgezakt , er is dan een lift nodig
   • de prothese beweegt soms mee wanneer de borstspier samentrekt 

Voordelen boven de spier:


   • bij atletes die hun spieren veel gebruiken, wordt aangeraden om boven de spieren te plaatsen.
   • Indien de borst lichtjes is afgezakt, kan de prothese de borst liften .
   • Indien ze fel is afgezakt , dient echter een borstlift te worden uitgevoerd.
   • Veel minder pijn
   • als de borst later zakt , zoals dat bij iedereen gebeurt, dan zakt ze samen met de prothese, als een eenheid, en dus ‘natuurlijker’ 

Nadelen boven de spier:


   • beter voelbaar
   • hogere kans op plooien (rimpels van de prothese) wanneer er onvoldoende eigen borstweefsel is, en zeker wanneer een grote prothese wordt gekozen.
   • licht hogere kans op kapselvorming 

 

Welk type verdoving en is het pijnlijk achteraf?


De ingreep duurt 60  – 90  minuten onder sedatie of narcose. Er worden meestageen drains geplaatst. We werken zowel onder sedatie (een roes ) als onder narcose.

Pijn is voornamelijk aanwezig gedurende de eerste week, en daarna kan af en toe nog wat last optreden voor nog 1-2 wekennde , soms nog stekende pijn gedurende enkele maanden.

U bent op de been de volgende dag, bureauwerk vanaf 1 week, fysieke arbeid na 2 weken.

Is er zwelling? Er is zwelling aanwezig tot ongeveer 6 weken na de operatie. Dit zal geleidelijk verminderen, en soms is één borst meer gezwollen dan de andere. Door de zwaartekracht en het verminderen van de zwelling zullen de prothesen na ongeveer 3-4  maanden op hun juiste plaats zitten.

De wondjes zijn dichtgelijmd, zodat u onmiddellijk na de operatie kunt douchen. Een verband of een BH hoeft niet. Na 2 weken kan u een nieuwe BH gaan passen.


Wilt u meer informatie ontvangen over de behandeling of prijs van een borstvergroting?

Neem dan vrijblijvend contact op met Singelberg Kliniek via onderstaand formulier. U wordt dan zo spoedig mogelijk geïnformeerd.


[gravityform id="163" title="false" description="true"]

Reactie plaatsen