Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over oogheelkunde. • Wat is refractieve oogchirurgie?

  Refractieve chirurgie is de verzamelnaam voor ‘bril of contactlens vervangende’ operatieve ingrepen aan het oog. Deze hebben als doel refractie- of brekingsafwijkingen, zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme (cilinderafwijkingen) aan het oog blijvend te corrigeren.

  Er bestaan verschillende technieken op het gebied van refractieve oogchirurgie:


    • Laserbehandelingen
     Met behulp van laserpulsen worden microscopisch kleine hoeveelheden weefsel van het hoornvlies geschraapt. Hierdoor krijgt het hoornvlies de gewenste kromming, waarmee de afwijking gecorrigeerd is. Deze techniek, waarbij de correctie wordt aangebracht op de voorvlakte van het oog wordt toegepast bij Smile, Lasik (Wavefront, Zyoptix, CustomVue), Lasek en PRK.
    • Lensimplantaten
     Een lens met aangepaste sterkte kan ingeplant worden in het oog, waardoor een scherp beeld op het netvlies gevormd kan worden; deze lens kan ingeplant worden vóór de eigen ooglens of als vervanging van de eigen ooglens.
    • Bioptics
     Een combinatie van een laserbehandeling ter hoogte van het hoornvlies en een lensimplantatie in het oog kan soms nodig zijn om grote refractie afwijkingen te kunnen corrigeren.
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor ooglaseren en wanneer voor lensimplantaten?

   Deze keuze hoeft u gelukkig niet zelf te maken. Het heeft immers niets met voorkeur te maken, maar alles met de sterkte van uw oogafwijking. Tijdens het vooronderzoek bepaalt de behandelend arts wat de juiste behandeling voor u is.
   Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen.


     • Ooglaserbehandeling bij sterktes tussen –10.00 en +5.00 en cilindersterktes tot - /+ 6.00
     • Lensimplantaten bij grotere afwijkingen tot –23.00 / + 15.00 en bij cilindersterktes tot - / + 6.00
   • Wanneer is refractieve oogchirurgie niet mogelijk?

    In sommige gevallen is een behandeling (voorlopig) af te raden of niet mogelijk. Voorbeelden van zulke gevallen zijn:


      • (niet goed geregelde) suikerziekte
      • Afweerstoornissen
      • Bindweefselziekten
      • Een verhoogde oogdruk (glaucoom)
      • Oogontstekingen
      • Staar
      • Een lui oog of één oog dat (met correctie) minder ziet dan 25%
      • Netvliesafwijkingen of hoornvliesaandoeningen
      • Zwangerschap
      • Borstvoeding
      • Te dun hoornvlies: als uw hoornvlies te dun is, kan de oogarts een Lasek/PRK behandeling adviseren.    • Ook mensen onder de achttien jaar komen niet in aanmerking.

     Is het resultaat blijvend?

     Het resultaat is in principe blijvend. Zeer incidenteel neemt het effect met het verstrijken van de tijd af. Wel zult u net als iedereen op latere leeftijd een leesbril nodig hebben, tenzij u zich laat behandelen met één van de technieken voor leesbrilcorrecties.

     Is de behandeling pijnlijk?

     De behandeling is vrijwel pijnloos, al bestaat de kans dat u een bepaalde handeling voelt. Dit kan een onaangename druk zijn bij de laserbehandeling of de verdoving bij de contactlens-implantatie. Soms kan er na een Femtolasik behandeling pijn gevoeld worden, dit verdwijnt weer na enkele uren.

     Na de Lasek/PRK behandeling moet u rekening houden met twee tot drie dagen napijn. Daarnaast zijn de ogen enige dagen geïrriteerd, lichtgevoelig en vochtig.

     Ik heb een leesbril, kan ik behandeld worden?

     Een enkele kliniek biedt methoden voor leesbrilcorrecties aan. Een behandelmethode waarbij het leesvermogen blijvend wordt verbeterd, terwijl het vertezicht optimaal behouden blijft. Dit kan door de natuurlijke ooglens te vervangen door een multifocale implantlens die de oogafwijking opheft.

     Ik heb naast mijn bijziendheid een cylindrische afwijking. Kan dit behandeld worden met ooglaseren?

     Bij een cylindrische afwijking (astigmatisme) is de kromming van het hoornvlies in één richting vlakker dan in de andere. U heeft problemen met zowel dichtbij als veraf zien. Astigmatisme komt vaak voor in combinatie met ver- of bijziendheid. Meestal wordt dit gecorrigeerd met een cilindrisch brillenglas, een harde contactlens of een speciale ‘torische’ zachte contactlens. Maar deze afwijking is ook goed te corrigeren met een ooglaserbehandeling.

     Wordt ooglaseren vergoed?

     De kosten van een ooglaserbehandeling worden door een aantal verzekeringsmaatschappijen gedeeltelijk vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

     Is het mogelijk om twee ogen tegelijk te behandelen?

     Het is mogelijk en zelfs aan te raden om beide ogen tegelijk te laten behandelen, zodat ze ook in dezelfde tijd kunnen herstellen en het u minder hersteltijd kost.

     Hoe lang duurt het herstel?

     Uw zicht komt direct na de behandeling terug, maar u kunt wel wat troebel zien (vergelijkbaar met zicht onder water). Na de eerste nachtrust is het zicht al vrij scherp en het wordt de daaropvolgende dagen steeds beter. Direct na de behandeling kan een lichte  irritatie merkbaar zijn. Deze irritatie wordt dan behandeld met oogdruppels. Pijn na de behandeling is zeer zeldzaam, aangezien er pijnstillende druppels worden gebruikt. U kunt 24 uur na de behandeling alweer veilig autorijden met scherp zicht, zonder bril of lenzen.

     Zijn er risico’s verbonden aan refractiechirurgie?

     Net zoals bij alle operaties zijn er ook aan laserbehandelingen en lensimplantaties risico’s verbonden. Met name infecties kunnen in zeldzame gevallen voor een blijvende vermindering van de gezichtsscherpte zorgen.

     Wat houdt de ‘SMILE’ ooglasertechniek in?

     Smile staat voor Small Incision Lenticular Extraction. Deze nieuwe techniek is veruit de minst invasieve behandeling die op dit moment mogelijk is. De nadelen van de oudere behandelingen zijn weggewerkt en de voordelen zijn gebleven. Er hoeft geen flapje meer gemaakt te worden wat de kans op droge ogen vermindert en de stabiliteit van het hoornvlies enorm verbetert.

     Welke afwijkingen kunnen worden behandeld met SMILE?

     Tot op heden wordt de techniek alleen gebruikt voor bijziendheid en astigmatisme. De studies om de techniek ook voor verziendheid aan te wenden, zijn lopende. Lees meer over deze behandeling in het artikel op kliniekeninfo.nl

     Wat is strabismus?

     Strabismus (scheelzien) is een oogheelkundige aandoening waarbij de ogen niet in dezelfde richting kijken. Een ander woord voor scheelzien is loensen. Scheelzien komt bij ongeveer 2-4% van de bevolking voor. Bij volwassenen is divergent scheelzien (een oog staat in de richting van het oor) de meest voorkomende vorm. Bij kinderen komt convergent scheelzien (een oog staat in de richting van de neus) het meest frequent voor. In sommige gevallen bestaat er ook verticaal scheelzien of zelfs scheelzien met een schuine of gedraaide oogstand.

     Hoe kan scheelzien het beste worden behandeld?

     Tegenwoordig worden in Nederland alle patiënten met scheelzien door zowel een orthoptist als een oogarts onderzocht. Op basis van de metingen van de scheelzienshoeken in alle blikrichtingen, maar ook op basis van de bepaling van het niveau van samenwerking tussen de ogen wordt bepaald of een operatie van de oogspieren de beste optie is en zo ja, hoe en hoe groot de spiercorrectie het beste kan gaan worden. Zie verder het artikel over scheelzienoperatie op kliniekeninfo.nl

     Wordt een scheelzienoperatie vergoed door de verzekering?

     Omdat scheelzien algemeen beschouwd wordt als een medische aandoening, worden de consulten bij de oogarts en de orthoptist, maar ook de operatie inclusief de narcose en dagopname volledig vergoed. Ook de nacontroles vallen binnen de verzekerde zorg. Indien er een bril al dan niet met prisma’s nodig is, wordt dit meestal niet vergoed door de verzekeraar.

     Bijdrage van: Millian Medical bij Millian Medical
Reactie plaatsen