IntraLasik Femtosecond Laserbehandeling

Femtosecond Lasik is de nieuwste behandelmethode waarmee de Lasik flap met een computergestuurde laser gemaakt wordt gemaakt in plaats van met een microkeratoommesje. Het grote verschil tussen Femtosecond All Laser Lasik, met de klassieke oudere Lasiktechniek waarbij de flap met een microkeratoom aangemaakt werd, is de manier waarop de flap wordt gemaakt. Met de microkeratoom wordt een mesje gebruikt dat de weefsels doorsnijdt, met de Femtolaser zal gas de dissectie en de flapmaking uitvoeren.
In plaats van voorheen een trepan of een mesje nauwgezet te gebruiken wordt alles nu gans automatisch met een precisie van enkele micron uitgevoerd door de laser.
De flaps worden nu in minder dan 10 seconden gemaakt, er wordt minder totale energie in het oog gebracht en het oog is veel minder geïrriteerd. Het flapje dat gemaakt wordt door een Femtosecond laser is dunner en gelijkmatiger van dikte dan een flapje gemaakt met een microkeratoom. Dit heeft als voordeel dat er een grotere dikte hoornvlies overblijft voor de daadwerkelijke behandeling met de excimer laser.
Hoewel de resultaten van de mechanische microkeratomen goed zijn, wordt met de Femtosecond methode de kans op incidenteel voorkomende complicaties verkleind.


De Femtosecond laser is een ultrasnelle laser met een pulsduur van 10-15 seconde; dit is 1 miljoenste van een biljoen van één seconde: een Femtoseconde verhoudt zich tot een seconde, zoals een seconde tegenover 32 miljoen jaar.


Er wordt een houder op het oog geplaatst, voor centrering van de laser. De laserbundel in de houder wordt daarna via de computer aangestuurd. (De laser geeft een puls met een nauwkeurigheid van 5 M(5 micron = 5/1000e Seconde), die in de diepere laag van het hoornvlies (het stroma) terechtkomt Hoog intensiteit laserlicht veroorzaakt een weefseldisruptie van de bindingen tussen de atomen en veroorzaakt zo een klieving van weefsellagen door middel van gasbellen. De laser werkt door photodisruptie van corneaal weefsel uit te voeren door infrarood hoog intensiteit licht te gebruiken; zij veroorzaken cavitatiebubbles en snijden zo corneaweefsel.
Door de puls ontstaan microbelletjes die zich verspreiden over het gebied dat het flapje moet vormen. Zo wordt de bovenste laag van het hoornvlies gescheiden van de diepere laag.
De microbelletjes verspreiden zich over een vooraf geprogrammeerd gebied zo groot als de flap gemaakt moet worden. Nadat de flap is gemaakt met de Femtolaser wordt daarna de excimerlaser gebruikt om het hoornvlies te modelleren en op de juiste sterkte te brengen.
(Bron: www.intervision-europe.nl)
 • De femtolaser is veiliger. Alles wordt tevoren geprogrammeerd; er kan niets mislopen tijdens de flapmaking. Indien alle parameters niet kloppen tijdens de safetycheck start de laser simpelweg niet.
 • Tijdens de behandeling is er minder druk op het oog met de Femtolaser dan met de microkeratoom waarbij de aanzuiging tot 3 keer hoger is. Een hoge suctie veroorzaakt pijn en  roodheid. Dus minder discomfort met de Femtolaser flapmaking.
 • Er is een hogere nauwkeurigheid met de Femtolaser ten opzichte van de Microkeratoom. Met deze lasers is het mogelijk de afmetingen van de flap diameter en voornamelijk de dikte te met een extreem hoge nauwkeurigheid te bepalen tot op 5/1000 e mm na -met klassieke microkeratoom tot op 30 micron. De nauwkeurigheid van het aanmaken van de flap is met de Femtosecond (5 M) 6 keer hoger dan met de microkeratoom (30M). Ook zijn de uitschieters veel kleiner; dit wil zeggen dat wij met de femtolaser nooit meer dan 10 micron van het beoogde doel zitten; met de keratoom kan dat oplopen tot 80 micron.
 • Door het feit dat wij met de Femtosecond een dunnere flap kunnen maken, veranderen wij de biomechanische stabiliteit van de cornea minder dan met het keratoommesje. Op langere termijn verhoogt dat de veiligheid.
 • De aanhechting van de flap is hoger met de Femtosecond gemaakte flap tegenover een microkeratoomflap.
 • Omwille van de hogere nauwkeurigheid is het aantal redo’s of bijbehandelingen met de Femtolaser duidelijk lager (3%°) ten opzicht van de microkeratoom(12%).
 • Ook de kwaliteit van het zicht is beter na femtolaser.

Uitspraken


Steve Schallhorn; Dir. Refractive Sugery Naval Medical Centre San Diego, beschouwt de Femtosecond Lasik techniek als de techniek die voor de astronauten zal worden toegepast: "toegelaten voor fighter pilots: lasik is now by air force allowed in all aviators".
Op het "ASCRS" congres van Oftalmologie 2010 in Boston werd het toenemende belang van de Femtosecond laser in de oftalmologie nog eens onderstreept. Meer dan 95% van de grote Refractieve centra gebruiken de Femtolaser.
Hoewel de Femtosecond laser eerst werd ontwikkeld om enkel een flap te maken, gingen de mogelijkheden van deze laser de laatste jaren pijlsnel de hoogte in; ook werd de Femtolaser sneller, zodat het flapmaken nu nog slechts 10 seconden duurt.

Nieuwe mogelijkheden van de Femtosecond laser zijn:
 • Het maken van customised flaps waarbij het voor de chirurg mogelijk is om een geïndividualiseerde, ronde of ovale flap te maken, zodat de corneale biomechanische stabiliteit wordt verbeterd met als resultaat een verhoogde veiligheid en hogere efficiëntie.
 • Insneden voor de verschillende methoden van corneagreffe; zowel voor partial thickness transpants, diepe voorste lamellaire keratoplastie (DALK) en Desmet stripping keratoplasty (DSEK) waarbij telkens slechts een deel van de cornea wordt verwijderd. Indien de femtolaser wordt gebruikt voor deze techniek herstelt de patiënt veel sneller.
 • Het maken van incisies in de cornea om astigmatisme(aangeboren of na vroegere oogchirurugie) te behandelen.
 • Het behandelen van leeslast met bepaalde Femtolaser technieken.
 • Het toenemend gebruik van de Femtolaser in de cataract chirurgie.
 • De intrastromale ablate met de Zeiss Visumax laser waarbij de cornea zelfs niet meer wordt geopend. Met Flex wordt een Lenticule gemaakt in de cornea, daarna wordt de flap geopend en de lenticule verwijderd. Een stap verder is de Smile techniek waarbij enkel een 2 mm zij-opening wordt gemaakt langswaar de prepareerde Lenticule wordt verwijderd, zodat er geen last meer is van droge ogen en cornea mechanische verzwakking. Met deze techniek wordt gewoonweg geen flapje meer gemaakt. En de nauwkeurigheid in de wereldwijde studie (Results Flex, Rupal Shah, India – 538 eyes): 94% van de ogen waren tussen +/- 0.5 D en geen enkele oog had een vermindering van visus nadien.

Er zijn op dit ogenblik 5 femto laser toestellen op de markt:
 • De Intralase van Abbott Amo was de eerste laser die in 2001 op de markt werd gebracht.
 • VISION
 • De Technolas 20/10 Perfect Visionlaser
 • De Carl Zeiss Meditec Visumax laser die Flex toelaat.
 • De Ziemer Femto LVD laser.

 • Tot in 2010 werden reeds wereldwijd 32 miljoen lasikbehandelingen uitgevoerd met een tevredenheidscore van 99%. Ophthalmolgy 2009;116:691-701.; Dr Dermott UK. Dit is de hoogste tevredenheidscore die ooit met een medische procedure werd bereikt.
  De Femto lasik geeft nog een betere niet-gecorrigeerde visus de dag na de ingreep ten opzichte van de Microkeratoomlasik. Ook de persoonlijke satisfactiescore is veel hoger bij de all laser lasik. De patiënten huiveren (terecht)bij het woord mes op het oog en verkiezen allen de laser als flapmaker.

  Zijn er ook nadelen en beperkingen aan de Femtosecond Lasik techniek?


  De kostprijs van dergelijke high tech apparatuur is erg hoog (meer dan € 500.000) en daarbij komen er nog regelmatig upgrades en onderhoudskosten. Om die reden is de prijs van een dergelijke behandeling ten opzichte van de klassieke oude mesjesbehandeling gemiddeld 300 euro hoger. In uitzonderlijke omstandigheden (+/- 10%) kan deze techniek, omwille van anatomische varianten van het oog, niet worden toegepast en gebruikt men de oude PRK Lasek of Surface Ablatie waarbij de genezing veel langer duurt.

  Kan de behandeling worden herdaan? Redo


  Jazeker: redo of retouche is mogelijk en op een nog veiligere en patiëntvriendelijkere manier dan met de vroegere microkeratoom.

  "Thanks to the extreme perfection in directing the beam, the eye surgeon will be able to reach the exact treatment depth with minimum laser energy. Tissue from neighbouring  not-affected areas remains untouched. This is the safest way to practise refractive surgery accurately " - Zeiss



  References


  Bethke Walter: The evolution of the Femtosecond Laser. Review of Ophthalomology: 2010:44-47, February
  Blum M. et al. Lasik for myopia using the Zeiss Visumax Femtosecond laser and Mel 80 Excimer laser. J Refract Surg 2009;25:350-356.
  Grabner Gunther: Increase range of Femtosecond lasers bring new possibilities to corneal Surgery: refractive lasers. OT 2009;22.
  Hamilton R. et al. Differences in the corneal biomechanical effects of surface ablation compared with laser in situ keratomileusis using a microkeratome or Femtosecond laser. J cataract Refract Surg 2008;34:2049-2056.
  Kim JY KIm MJ et al. A Femtosecond laser creates a stronger flap than a mechanical microkeratome. Invest Ophthal Vis Sci 2006;47:599-604
  Mc Donald Margeurite. Why I offer Femtosecond technology to my patients. ESCRS Berlin 2008,13-17 September.
  Nubile M. et.al. Femtosecond laser arcuate keratotomy for the correction of high astigmatism after keratoplasty. Ophthalmology 2009;116:1083-1092.

  Pietila et al jrs 2010; 26 :7 -16. LASIK flap creation with the Ziemer Femtosecond laser in 787 consecutive eyes Reinstein D. Accuracy and reproducibility of Artemis central
  flap thickness and visual outcomes of lasik with the Carl Zeiss Meditec Visumax Femtosecond laser and Mel 80 excimer platform.
  J Refract Surg 2010;26:107-119
  Reinstein D. Transitioning to Femtosecond technology. Cataract refract surgery today Europe, February 2009;3-5.
  Schallhorn St. Faster visual recovery with Femtosecond. Laser vision correction. OT,2008;7-9
  Schallhorn St. Date: Femtosecond laser outperforms microkeratome at multiple levels. OT March 15, 2010
  Sekundo W. First efficacy and safety study of Femtosecond Lenticule extraction for the correction of myopia. J cataract Refract Surg 2008;34:1513-1520

  Sekundo Walter. Good initial results with one step Femtosecond procedure Flex. Refractive laser 2008;18
  Slade S. Thin flap laser assisted keratomileusis. Curr Opin Ophthalmol 2008;19:325-329.
  Solomon K. et.al. Lasik World Literature Review. Quality of life and Patient satisfaction. Ophthalmology 2009;116:691-701.
  Sutton G. et.al. Accuracy and precision of Lasik flap thickness using the intralase Femtosecond laser in 1000 consecutive cases. J cataract Refract Surg 2008;24:802-806. 


Bijdrage van: dr. Frank Goes, Oogarts bij Goes Oogcentrum Antwerpen 
Reactie plaatsen