ReLEx smile ooglaseren[caption id="" align="alignnone" width="200"] Dr. H. van Cleynenbreugel, Mediclinic[/caption]

De nieuwste techniek in het ooglaseren heet ReLEx smile. Net zoals bij PRK en LASIK wordt het hoornvlies van vorm veranderd zodat men na de ingreep scherp kan zien zonder bril of contactlenzen.


[caption id="attachment_205388" align="alignnone" width="200"] ReLex Smile stap 1[/caption]

Door middel van de VisuMax femtosecond laser wordt een dun schijfje hoornvliesweefsel (lentikel) gecreëerd én een incisie (tunnel) gemaakt van 2 mm breedte. Het lentikel heeft de exacte vorm en het volume nodig zijn om sterkte van het oog te behandelen.

[caption id="attachment_205389" align="alignnone" width="200"] ReLex Smile stap 2[/caption]

De chirurg verwijdert het schijfje door de smalle tunnel. Er wordt geen flap gemaakt  zoals bij LASIK. Ook wordt de voorkant van het hoornvlies niet behandeld zoals bij PRK/LASEK. Daardoor blijven de buitenste lagen van het hoornvlies bijna volledig intact.

[caption id="attachment_205390" align="alignnone" width="200"] ReLex Smile stap 3[/caption]

Het feit dat een dun laag hoornvliesweefsel verwijderd is, zorgt ervoor dat de vorm van de voorkant van hoornvlies verandert. Hierdoor verandert de manier waarop het hoornvlies het invallende licht breekt en de manier waarop het licht gefocust wordt in het oog. Dit zorgt ervoor dat de refractieve sterkte van het oog verandert.
[caption id="attachment_205387" align="alignnone" width="200"] De VisuMax laser[/caption]
De ReLEx smile techniek is alleen mogelijk met de Visumax femtosecond laser van Carl Zeiss en is op dit moment veruit de minst invasieve behandeling omdat het oogoppervlak nauwelijks wordt aangeraakt.

De Visumax femtosecond laser creëert een schijfje met bepaalde lichtbrekende eigenschappen in het hoornvlies. Dit schijfje noemt men een lentikel. De lentikel heeft de exacte vorm en volume die nodig zijn om de sterkte van het oog te behandelen. Nadat de lentikel door de laser is gecreëerd, wordt deze naar het oppervlak van het hoornvlies gebracht en verwijderd door een kleine incisie van slechts twee millimeter.
De eerste ooglaserbehandeling die op grote schaal werd toegepast is de PRK techniek. Dit is een veilige techniek maar heeft een langzaam herstel. Ook geeft deze techniek vrij veel pijn na de behandeling.

Daarna werd de LASIK techniek ontwikkeld: deze techniek heeft als voordeel een snel herstel en weinig pijn maar er moet een flap in het hoornvlies gecreëerd worden om de correctie van het oog uit te voeren. Ook bij de meest geavanceerde vorm van LASIK (femto-LASIK) moet er nog steeds een flapje gemaakt worden. Hoewel femto-LASIK een veilige techniek is blijft de kans op complicaties ten gevolge van het flapje bestaan. Daarom werd ReLEx smile ontwikkeld.

ReLEx smile hanteert tot op zekere hoogte hetzelfde principe als LASIK omdat de correctie van het hoornvlies onder het oppervlak wordt uitgevoerd. Daarom is het herstel snel en pijnloos. Echter, in tegenstelling tot LASIK wordt de correctie uitgevoerd zonder flapje. Complicaties die gerelateerd zijn aan het flapje kunnen daarom niet meer voorkomen.

ReLEx smile combineert op die manier de voordelen van PRK (geen insnijding voor een flap) met die van femto-LASIK (sneller herstel van de gezichtsscherpte), maar heeft niet de nadelen ervan.
Niet iedereen is geschikt voor een ReLEx smile behandeling. Om in aanmerking te komen voor deze chirurgie moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Men moet een stabiele sterkte hebben gedurende minimaal één jaar en het hoornvlies moet een normale dikte en kromming hebben. Al deze factoren worden bepaald tijdens het consult voorafgaand aan de ingreep.
De gehele correctie van het oog duurt slechts enkele minuten. De patiënt ligt op een comfortabele behandeltafel met het oog gepositioneerd onder de laser. Op het moment dat de laser de effectieve correctie van het hoornvlies gaat uitvoeren wordt er gevraagd naar een knipperend lampje te kijken. Dit lampje is makkelijk te zien. De ingreep is volledig pijnloos en wordt gevolgd door ongeveer 24 uur lichte irritatie aan de ogen.
Omdat de ReLEx smile minimaal invasief is zijn de risico’s beperkt. De kans op ernstige complicaties is zeer klein en wordt geschat op 1/10000.

Bij ReLEx smile is er geen risico op verplaatsing of verlies van een flap ten gevolge van wrijven of een trauma na de operatie. De zenuwvezels die verantwoordelijk zijn voor de regulatie van de bevochtiging van het hoornvliesoppervlak blijven ook over een veel groter gebied intact. De kans op droge ogen na de behandeling verkleint hierdoor significant. In dit opzicht is deze techniek veiliger dan LASIK en PRK.
De incisie om het schijfje uit het hoornvlies te verwijderen is slechts twee millimeter lang. Hierdoor heeft men kortstondig (gedurende de eerste 24 uur na de behandeling) een zandkorrelgevoel in het oog. Na de behandeling moet men gedurende ongeveer 6 weken oogdruppels gebruiken en ziet men het gezichtsvermogen snel verbeteren. Het effect van de behandeling is zichtbaar binnen de 24 uur. Volledige stabilisatie van het zicht treedt typisch op na ongeveer 6 tot 12 weken.
Bijdrage van: dr. Hugo van Cleynenbreugel bij Mediclinic
Reactie plaatsen