Angst voor de tandarts

Angst voor de tandarts is, na vliegangst, de grootste angststoornis onder Nederlanders. Iedereen weet dat een goede mondhygiëne gecombineerd met een regelmatig bezoek aan tandarts en mondhygiënist bijdraagt aan een sterk en mooi gebit. Toch bestaat er nog steeds angst voor mondspecialisten. Naar schatting zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland bang voor de tandarts; 500.000 hiervan zijn extreem angstig. Van de totale bevolking behoeft 7% (te weten: angstigen, gehandicapten en kinderen met zuigflescaries) een behandeling onder algehele anaesthesie; dat is ongeveer 1 miljoen mensen (bron: tandartsplein.nl).

CDC Kliniek, de grootste kliniek voor tandzorg van Nederland, heeft in samenwerking met een media- en marktonderzoeksbureau onderzoek uitgevoerd naar de mate van angstbeleving onder meer dan 28.000 Nederlanders. Dit onderzoek wijst onder andere uit dat vrouwen meer angst ervaren dan mannen. Daarnaast blijkt dat 21-30 jarigen verhoudingsgewijs de grootste angst hebben voor de tandarts, gevolgd door 31-40 jarigen. Op de derde plaats komt de leeftijd 11-20 jaar. 51-60 jarigen zijn het minst bang voor de tandarts, gevolgd door 41-50 jarigen en 60-plussers. Eerder onderzoek (bron: CDC Kliniek) wees uit dat angst voor de tandarts verschillende oorzaken kent, waarvan nare ervaringen in het verleden (31%) de belangrijkste is. Maar ook angst voor de pijn (24%), schaamte voor de tandarts (21%), verhalen van anderen (9%) en overige oorzaken (15%) dragen bij aan het angstgevoel.
Uit ervaring in de praktijk blijkt dat angst wel degelijk kan worden ingeperkt, door goede communicatie, een comfortabele omgeving en kennis op het gebied van de modernste behandeltechnieken. Begrip tonen voor de angst, de behandeling bespreken en over de angst praten met de betreffende patiënt, is een belangrijke stap in het verminderen van angstgevoelens. Door te zorgen voor minimale wachttijden, vermindert de spanning. Tevens kan een comfortabele,rustgevende inrichting van ontvangstruimtes en behandelkamers bijdragen aan een vermindering van de angst. Zo heeft CDC Kliniek in Best gekozen voor vrolijke en warme kleuren van haar ruimtes en is elke behandelkamer uitgerust met een TV boven de behandelstoel. Een belangrijke rol bij een angstbehandeling dient te worden weggelegd voor de communicatie, voor, tijdens én na de behandeling. Ervaring leert dat angst kan worden ingeperkt wanneer goed geluisterd en gesproken wordt over de wensen van de patiënt en dat het als prettig wordt ervaren wanneer de behandelend arts uitleg geeft over hetgeen de behandeling inhoudt. Veel patiënten worden angstig op het moment dat ze plaatsnemen in de behandelstoel, omdat ze het gevoel hebben de controle te verliezen over hetgeen komen gaat. Met de patiënt kan derhalve, indien gewenst, een signaal worden afgesproken – bijvoorbeeld hand opsteken – als hij iets wil vertellen, rust nodig heeft of meer verdoving wenst; zo ervaart hij een gevoel van optimale controle over de situatie.
Waar vroeger niet of nauwelijks verdoving werd toegepast bij reguliere behandelingen, is pijnbestrijding tegenwoordig goed bespreekbaar. Er is een mogelijkheid voor het toedienen van een pil, waardoor de spanning verdwijnt. Daarnaast behoren de volledige narcose, het roesje en de plaatselijke verdoving tot de mogelijkheden. Klinieken stellen in het algemeen hoge eisen aan de kwaliteit van het narcosebeleid. Zo heeft CDC Kliniek eigen anesthesiologen in dienst die gedurende de gehele behandeling stand-by zijn om alle lichaamsfuncties te controleren. De anesthesiologen zijn allen BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)- geregistreerd, hetgeen garandeert dat ze een volledige opleiding hebben afgerond. De anesthesie vindt plaats in speciaal daartoe geoutilleerde ruimtes. Bij volledige narcose is bovendien minimaal één begeleider vereist, zodat degene die de behandeling heeft ondergaan ondersteuning heeft bij het vervoer naar huis of hotel.
Een goede nazorg is een belangrijk onderdeel van een angstbehandeling. Afhankelijk van de betreffende behandeling, wordt de patiënt één of meerdere malen ter controle bij de kliniek uitgenodigd. Tevens wordt het als zeer prettig ervaren als de behandelende kliniek een dag na behandeling ontvangt om te informeren hoe het gaat.
CDC Kliniek is de grootste tandheelkundige kliniek van Nederland. De kliniek beschikt over een groot team van professionals (tandartsen, implantologen, mondhygiënisten, anesthesiologen en tandtechnici) en 30 ultramoderne behandelkamers. De kliniek heeft patiënten uit het hele land. Onlang is heeft de kliniek bij de driejaarlijkse hercertificering wederom het kwaliteitskeurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en ISO 9001/ HKZ weten te behalen. Overtuigd van de hoge kwaliteit geeft CDC Kliniek 10 jaar garantie op vrijwel alles wat aan het gebit is veranderd of is toegevoegd.

Bijdrage van: CDC complete tandzorg bij Cosmetic Dental Care
Reactie plaatsen