Moderne implantologische behandelconcepten

[caption id="attachment_205373" align="alignnone" width="170"] Kaakchirurg dr. R.H.K. Batenburg[/caption]

[caption id="attachment_205374" align="alignnone" width="170"] Kaakchirurg dr. P.J. Schoen[/caption]

Binnen de hedendaagse tandheelkunde/kaakchirurgie heeft de implantologie als behandelmodaliteit inmiddels een vaste plek verworven. Zowel voor de tandenloze patiënt die problemen heeft met een loszittend kunstgebit als voor de gedeeltelijk betande patiënt bij wie één of meer gebitselementen ontbreken is het plaatsen van implantaten inmiddels een veilige, voorspelbare en betrouwbare behandelingsmethode.

De moderne implantaten (of tandwortelimplantaten) zijn schroefvormig en vervaardigd van titanium; een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot zich aan kan hechten. De implantaten worden onder lokale verdoving of onder algehele anesthesie in de kaak geplaatst. Nadat het tandvlees is weggeschoven wordt met diverse boortjes het implantaatbed geprepareerd. Na een inhelingsperiode van enige maanden, waarin het implantaat vastgroeit in het kaakbot (=osseointegratie), kan het vervolgens dienen als nieuw fundament voor een kroon, brug of kunstgebit.

De voortdurende innovaties van de implantaatproducten, de voortschrijdende weten-schappelijke inzichten en de opkomst van de digitale 3D radiologische technieken hebben er toe geleid dat tegenwoordig de aandacht steeds meer uitgaat naar de mogelijkheden van het direct plaatsen van implantaten (dat wil zeggen aansluitend aan de extractie van tand en/of kies) en het sneller belasten van de implantaten.

Deze ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot nieuwe implantologische behandelconcepten waarbij in één dag of zelfs in één uur zowel de implantaten in de kaak worden geplaatst als de kronen of bruggen op de implantaten worden vastgezet. Indien er nog een aantal slechte eigen gebitselementen aanwezig zijn kunnen deze tanden en/of kiezen zelfs in dezelfde zitting worden verwijderd.

Hierdoor is het niet meer nodig dat de patiënt tijdelijk zonder tanden en/of kiezen of met een los plaatje moet lopen, de patiënt verlaat de praktijk met een vaste (brug)constructie, die aanvoelt als zijn eigen tanden en waarmee hij direct alles kan eten.

Digitale Opnametechnieken/Computer Guided Surgery

Om de hoeveelheid beschikbaar bot voor het plaatsen van implantaten te kunnen beoordelen wordt standaard gebruik gemaakt van verschillende digitale röntgenologische opnames, waaronder de panoramische overzichtsfoto, de laterale schedelfoto en aanvullend vaak één of meer solo opnames.

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van digitale opnametechnieken zijn de specifieke hoofd/hals CT scanners. Deze zeer geavanceerde scanners maken gebruik van een cone beam technologie, waardoor er een forse stralingsreductie ten opzichte van de conventionele CT scanners is, vaak is de stralingsdosis minder dan 10% van een conventionele CT opname.

Aan de hand van de gemaakte CT opnames kan op de computer een driedimensionaal beeld van de kaak worden gereconstrueerd. Dit driedimensionale beeld is van alle kanten te bestuderen en op elke lokatie is een dwarsdoorsnede te maken. Hierdoor is het mogelijk om op elke gewenste plek van de kaak uiterst exact en precies de bothoogte en breedte te bepalen.

Inmiddels zijn er ook softwarepakketten ontwikkeld waarmee het mogelijk is om vooraf digitaal een implantaatingreep te plannen. In het driedimensionale beeld van de kaak kan de lengte, dikte, positie en richting van de implantaten heel precies bepaald worden en vervolgens kan deze planning worden vertaald in een zeer nauwkeurige chirurgische boormal. Bovendien kan ook de kroon of brug al voorafgaand aan de ingreep door de tandtechnieker worden vervaardigd.

Tijdens de ingreep wordt de chirurgische boormal aan de kaak gefixeerd en wordt aan de hand van deze mal door het tandvlees heen geïmplanteerd (flapless). Na het plaatsen van de implantaten wordt de boormal verwijderd en kan vervolgens gelijk de brug of kroon geplaatst en vastgeschroefd worden. Tot de grote voordelen van deze computer gestuurde manier van implanteren behoren onder andere de korte behandelingsduur en de geringe nabezwaren omdat het tandvlees niet hoeft te worden weggeschoven. Bovendien heeft de patiënt direkt een vaste kroon/brug constructie in de mond waarmee hij alles kan eten.

All-On-4 brug

Een ander nieuw implantologisch behandelconcept is de “All-on-4” brug. Het “All-on-4” concept is sinds 1998 ontwikkeld door Paolo Malo van Clinica Malo in Portugal.

Bij deze behandeling worden vier implantaten geplaatst, welke de basis vormen voor een vaste brugconstructie. Dit is mogelijk enerzijds door het gebruik van nieuwe geavanceerde implantaten die door hun vorm en oppervlakte uitermate geschikt zijn voor directe belasting en anderzijds doordat de achterste implantaten onder een hoek worden geplaatst. Hierdoor is er een betere verdeling van de implantaten over de kaak mogelijk zonder beperkt te worden door anatomische structuren zoals in de bovenkaak de neusbijholten of in de onderkaak de onderkaakzenuw. In veel gevallen zal het hierdoor niet meer nodig zijn om bot bij te plaatsen en kan een extra (belastende) operatie in de vorm van een botopbouw worden voorkomen.

Na het plaatsen van de implantaten wordt direct een afdruk gemaakt, waarna de bestaande of de net vervaardigde prothese wordt omgevormd tot een vaste tijdelijke verschroefbare brugconstructie. Deze brugconstructie wordt vervolgens nog dezelfde dag bij de patiënt geplaatst, is voor de patiënt niet uitneembaar en voelt aan als zijn/haar eigen tanden en kiezen.

Na enkele maanden kan uiteindelijk de definitieve All-On-4 brug vervaardigd worden. De basis van deze brug wordt gevormd door een intern gefreesd titanium framewerk en kan volledig aangepast worden aan de esthetische wensen van de patiënt.

Casus All-On-4 brug

Een vrouw, leeftijd 71 jaar, is door haar huistandarts verwezen voor implantaten in de bovenkaak. De patiënte klaagt over een verminderde kauwfunctie en stoort zich aan de esthetiek van haar gebit. De patiënte wenst geen uitneembare voorzieningen.

De patiënte heeft een goede gezondheid. Mond- en röntgenonderzoek laten een gemutileerde dentitie zien met uitgroei en migraties van diverse elementen en een verdiepte beet. De parodontale situatie is stabiel.

Met de patiënte zijn diverse behandelingsmogelijkheden besproken waaronder een volledige rehabilitatie met beetverhoging en opvulling van de diastemen met implantaten, een volledige bovenprothese en de All-on-4 brug. Uiteindelijk is in overleg met de patiënte en de verwijzend tandarts besloten om in de bovenkaak een All-on-4 brug te vervaardigen. Op de dag van de ingreep zijn achtereenvolgens de resterende elementen geëxtraheerd, de implantaten volgens het All-on-4 principe geplaatst en na omvorming van de immediaatprothese tot een vaste brugconstructie is deze dezelfde dag nog bij de patiënte geplaatst.

 

 

 

Bijdrage van: Dr. R.H.K. Batenburg / Dr. P.J. Schoen / Drs. J. Dominicus, Kaakchirurg / Kaakchirurg / Tandartsimplantoloog bij MWCZ
Reactie plaatsen